Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ZÜŞSİM ALEYN BİN ABD-I AMR (r.a),

Muhacirinden olup, Bedir Savaşında şehid olan Eshab-ı
kirâmm meşhurlanndan. Asıl adı Umeyr, künyesi: Ebû
Muhammed olup, İslâm tarihinde Züşsimaleyn lakabiyle
tanınmaktadır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.
Ölüm tarihini ise, Bedir’de şehid olduğu
için 2 (m.624) tarih olarak kabul edilir.
Hz. Züşsimaleyn, Hicret-i Nebeviyye’den önce
İslâm dinini kabul ederek imân etmiştir. Daha sonra
bütün müslümanlar gibi Medine’ye hicret etti. Orada
Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından muhacir ile ensâr
arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında Yezid bin
Hâris (r.a.) üe din kardeşi yapıldı.
Hakkında çok az şey bilinen Züşsimaleyn (r.a.),
dünya makam ve mevkisine hiç değer vermezdi. Hatta
zamanının pek çoğunu Peygamberimizin (s.a.v.) sohbetinde
ve hizmetinde geçirirdi. Her iki elini de kullanmada
çok mahirdi. Bu özelliğinden dolayı kendisine
“Züşsimaleyn” lakabı verilmişti. Medine’ye hicretten
sonra müslümanlann müşriklerle yaptıklan Bedir Savaşma
katıldı. Aym savaşa din kardeşi olduğu Yezid bin
Hâris de iştirak etti. Her ikiside bu savaşta çok yararlıklar
gösterdiler. Kahramanca savaştılar. Allahü teâlânın
nzası için din kardeşi olan bu iki sahabi, dünyadaki bu
samimi arkadaşlıklanm ahirette de devam ettirmek ister
gibi Bedir Savaşı’nda şehid oldular.
Sahabeler arasında yine her iki elini de çok iyi kullanan
ve “Zülyedeyn” lakabı ile bilinen başka bir sahabi
vardı. Bazı tarihçiler bu iki ismi (“Züşsimaleyn” ile
“Zülyedeyn”) birbirine kanştırırlar. Güvenilen İslâm
âlimlerinin yazdıklan kitaplarda, bildirdikleri haberlere
göre, Zülyedeyn lakabıyla meşhur sahabi, Bedir Savaşına
katılmamıştır. Bunlar her ikisi de ayn şahıslardır.
Zira anlatüan şu hâdise de bunu doğrulamaktadır. Bu
hâdise “Zülyedeyn” hâdisesi olarak bilinmektedir.
Buhari ve Müslim’in Ebû Hureyre’den rivayetinde:
“Peygamberimiz (s.a.v.) bir keresinde iki rekat namaz
kılıp selâm verdi. Orada bulunan sahabilerin hepsi bu
duruma hayret ettiler. Fakat hiçbirisi bu durum hakkında
Peygamberimize (s.a.v.) soru sormaya cesaret
edemediler. Bu sırada Peygamber efendimize yakınlığı
ile bilinen sahabilerden “ Dülyedeyn (r.a.)”:
“—Niçin namaz böyle oldu. Yoksa kısaldı mı? y
Resûlallah” diye sorunca, Peygamber efendimiz:
—‘‘H iç b iri d e ğ il” , diye cevap vermiştir. Dsonra
Peygamberimiz (s.a.v.) iki rekat namaz daha1
rak secde-ı sehv yapmış ve namaz Döylece tamar
mıştır. /U
Başka bir hadîs-i şerifte; Ebû Hureyre ([atnamaz
olayında bizzat kendisinin bulunduğu^vşi
maktadır. Oysa Ebû Hureyre (r.a) İslâm di£u\anBedir
Savaşından beş sene sonra olmuştur. Bı^ (f.a)”
lara göre; “Züşsimaleyn” (r.a) ile “Zülye‘
sahabiler aynı değildirler. önce
Hz. Züşsimaleyn, Peygamberimi zde£tuI
vefat ettiği için naklettiği hadîs-i şerifler3

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.