ZULULAR,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

 Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doğusundaki Natal eyaletinde yaşayan bir Bantu halkıdır. Natal dışında komşu devletler Lesotho ve Svaziland’da da bulunan Zulu-lar’ın dili Nijer-Kongo dil ailesinin Bantu grubunda yer alan Zulu dilidir. Zulular’la Zosa-1ar ve Svaziland’ın yerli halkı olan Svaziler arasında soy, dil ve kültür, açısından çok sıkı bağlar vardır.

Zulular, günümüzde Natal’in kuzeydoğu kesiminde kalan ve Zululand adı verilen tarihsel bölgede yaşarlardı. Şaka’nın yöneticiliği döneminde (1816-28) komşuları Anguniler’ le birlikte bugünkü Natal’in büyük bölümünü ele geçirerek Zulu Krallığı’nı kurdular. Şaka’ dan sonra başa geçen Dingane’nin döneminde, Dingane’nin kardeşi Mpande ile anlaşan Boerler 1840’ta Dingane’yi devirdiler.
Babanın otoritesinin çok güçlü olduğu Zu-lular’da klan en yaşlı erkeğin önderliğindedir. Erkekler çokkarılıdır; kadınlar arasındaki sı-
Zulu savaşçıları (solda) ve kralın eşlerinden biri (üstte).
i ralamada en büyük-oğlun annesi olan “büyük eş” en yukanda yer alır, öbürleri yaşlarına göre sıralanır. Ataerkil toplulukların pek çoğunda görüldüğü gibi Zulular’da da kocası ölen bir kadın kayınbiraderiyle evlenmeye zorla-nabilmektedir. Aynca kadınların ölmüş bir akrabanın ruhuyla evlendirildiği “hayalet evlilik” de görülür.
Klanın reisi olan en yaşlı erkek savaşta önderlik eder, banşta ise yargıçlık görevini üstlenir. Klanın değişik bölümlerinde sorumluluğu genellikle reisin yakın akrabaları arasından seçilen başkanlar üstlenir. Zulu Krallığı sırasında klan reislerinin çoğu kralla akrabaydı.
Zulular örgütlü bir askeri toplum oluşturmuşlardı. Ama Boerler ile îngilizler Zulu topraklarını büyük ölçüde ellerine geçirdiler. îngilizler 1843’te Natal’i ilhak ettiler. Ama 1870’lerin başında Zulular’ın başına geçen Cetevayo, Zulu ordusunu dağıtıp îngiliz egemenliğine girmeyi reddetti ve 40-60 bin askerr lik bir ordu kurarak İngilizler’e karşı savaş açtı (1878). Zulu Savaşı adı verilen bu savaş Temmuz 1879’da îngilizler’in zaferiyle sonuçlandı. Zululand’ı bütünüyle ellerine geçiren
îngilizler bölgeyi kendi denetimlerinde 13 küçük krallığa böldüler. Zululand 1887’de îngiliz sömürgesi yapıldı. 1897’de de Natal’e katıldı ve onun bir parçası haline geldi.
Yaratıcı bir tannya, cadılara ve büyücülere inanan Zulular’da atalara tapma çok yaygındı. Ekim, savaş ve kıthk gibi büyük doğal ve toplumsal olaylarda k

 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.