ZOLA,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

 Emile (1840-1902). Edebiyatta Doğalcılık Akımı’nın kurucusu sayılan Fransız yazar Ğmile Zola, yaşadığı dönemde sosyoloji ve psikoloji alanlannda geliştirilen bilimsel ilkeleri yapıtlanna uygulamıştır.

 
Babası İtalyan, annesi Fransız olan Zola Paris’te doğdu ve çocukluğunu Aix-en-Provence’ta geçirdi. Yedi yaşındayken baba-sımn ölmesi üzerine geçim sıkıntısına düşen annesi Paris’e dönünce, Zola onun yanına giderek öğrenimini tamamladı. Ama bakalorya sınavını başaramadığı için üniversiteye devam edemedi.
1862’de Hachette Yaymevi’nde çalışmaya başlayan Zola, bu dönemde epik şiirler, bir öykü kitabı ve bir de rorrian yazdı. Daha sonra bazı gazetelerde edebiyat ve sanat eleştirileri kaleme alan yazar, 1867’de yapıtlarına hayranlık duyduğu İzlenimci ressam Edouard ManĞt’nin yaşamöyküsünü konu alan eleştirel bir kitap yayımladı. Aynı yıl yayımlanan Therese Raquin Zola’nın ilk kez Doğalcılık yöntemini kullandığı, dehşet öğelerine yer veren bir romandı.
Yaşadığı dönemde pozitif düşünce ve felsefe gelişmiş, sosyoloji ve psikoloji birer bilim dalı olmuştu. Bu gelişmelerden esinlenen Zola, bu yeni bakış açısını, örneğin soyaçekim kuramını, yazdığı romanlar yoluyla kanıtlamaya çalışıyordu. Bu amaçla, Rougon ve Macquart adlı iki ailenin beş kuşak boyunca yaşamlarını anlatacak 20 kitaplık bir dizi planlayarak 1870’te bu dizinin ilk iki romanını biPhoto Harlingue^Vlolleı
Fransız yazar Emile Zola edebiyatta Doğalcılık Akımı’nın kurucusu sayılır.
tirdi. 1871’de yayımlanan Rougon’ların Yük-seli^i’ni (La Fortune des Rougon) izleyen ve fazla ilgi uyandırmayan beş kitaptan sonra, alkolizmi konu alan Meyhane (L’Assommoir, 1877) ile Zola büyük bir ün kazandı. Zöla’nm 16 yılda tamamladığı bu dizinin eri tanınan romanları arasında dilimize de çevrilen Nana (1880) ve Germinal (1885) sayılabilir. Doğal-cılık’ı en iyi biçimde verebilmek için Zola bu romanlarda edebi bir dil kullanmaktan çok, kişileri geldikleri sosyal sınıfın diliyle konuşturmuştur.
:^Romanlannın yanı sıra, deneme ve inceleme türlerinde de yapıtlar veren Zola, romancının, kendi kahfariıanlanna klinik ve labora-tuvar testleri gibi testler uygulayarak onların kişiliklerini çözümleyebileceği kanısındaydı’. Bu kuramını geliştirdiği ve çeşitli gazetelerde yayımlanan yazılanrii sonradan Le Roman experimentale (1880; “Deneysel Roman”) adlı kitabında topladı.Vatana ihanetle suçlanarak ömür boyu hapse mahkûm olan Yahudi asıUı Fransızsubay Alfred Dreyfus’un suçsuzluğuna inanan Zöla,, bir, gazetede 1898’de yayımlanari^ ve Fransız genelkurmayını isuçlayân “I’kccuse” (Suçluyorum) adlı yazısı nedeniyle ‘bir yıl hapse ve para cezasına, çarptmldı. Hapse girmemek için İngiltere’ye kaçtı “ve İ899’da genel af çıkrnası üzerine yurduna geri döndü.
Paris’teki evinde bacadaki tıkaniklık yüzünden zehirlenerek, ölen Zola’nın cenazesi İ908’de devlet töreniyle Pantheon’a gö-müldü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.