ZİL

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?


ZİL; vurmalı bir çalgıdır. ÇoK eskiçağlardan beri kullanıldığı bilinen bu çalgı önceleri tunçtan yapılıyordu. Daire biçiminde olan ve tencere kapağını andıran bu müzik aleti daha sonra pirinçten yapılmaya başlandı. Zil ya ikisi birbirine vurularak ya da tek bir zile baget denen sopayla vurularak ses çıkartır. Birbirine vurularak çalınan zillerin ortalan deliktir. Buradan geçirilen deri bir şerit, zilleri elde tutmaya yarar. Vurma sırasında titreşimin kaybolmasını ve buna bağlı olarak sesin boğulmasını önlemek için ziller birbirine vurulurken hafifçe kaydınlır. Buna göre vuruş biçimi ayarlanarak sesin sürekli ya da süreksiz olması sağlanabilir. Bando ve klasik müzik orkestralannda kullanılan ziller genellikle bu türdendir. Klasik orkestrada tokmakla çahnan tekli ziller de kullanılır. Dans ya da caz orkestralanndaki ziller ise çoğunlukla davul ile birlikte kullanılan ritim araçlandır. Davul ile biriikte kullanılan ziller genel olarak iki çeşittir. Bunlardan biri tek bir zildir ve dikey bir çubuğun üzerine oturtulmuştur; bagetle vurularak ses elde edilir. Öteki isetüst üste gelecek biçi dürân ve ayakla yönetilen bir pedal’ârâcıhğıyla çalm^ zildçn oluşur. .Kpiıtrzil (kbntrİİzi); denien bu zilin sesi ötekine göre daha boğuktur. Bateriye bağh olarak birçok zil kuİîanılabilir.
Zil orkestra 18.[..yüzyıl’da girdi. Zilin batıda ‘biu tur’ kûllariiir^^^ Osmanlı as^ bandosu blari Mehteyhane’niri etkisi vardırZil, Mehterhaneş’nin en önemli çalgılann-dandı. ‘”Halik” adıyla da anıJari zilin çeşitli büyüklükte olanl^ı yârdı. ‘:İIalü^ müziğinde- KudümSden’; şpriri^îfeiS^^nem^^ ri|im çalgfşıdın İştahblıllu ZiİçiyaVı aiİesihiri ziller/ Özel ■ ve formülü- ği^i •tutulan alaşıtnı sayesinde çok iyi tınladığından dünyaca tanınmıştır.
Küçük boyutlu ziller ise iki parmağa takılarak çalınır.,. İki elde birden bulunan bu ziller çalgılara eşlik etmek için kullanıldığı gibi halk oyunlan oynanırken de oyuncular tarafından kullanılır. Ülkemizde ve özellikle de Arap ülkelerinde çok kullanılan bir müzik aletidir 


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.