ZERDÜŞT,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

 bugün hâlâ yaşayan en eski dinlerden biri olan Zerdüşt dininin kurucusudur. Eski Farsça’ya yakın bir dil olan Avesta dilinde Zarathushtra adıyla anıhr.

İÖ 7. yüzyılın sonu ile 6. yüzyılın başlarında yaşayan Zerdüşt’ün yaşamına. ilişkin kesin bilgi yoktur, ama Eski İran’ın Azerbaycan yakınlarındaki yaylalarında doğduğu sanılmaktadır. Büyük olasıhkla bir rahipti. Zerdüşt’e ilişkin efsanelerde, yeni dini kurması için kendisine 30-40 yaşlarında vahiy geldiği anlatılır. Zerdüşt insanlara, yalnızca bir tek tanrının olduğunu söyledi ve onları çoktanrı-cılıktan vazgeçmeye çağırdı. Kral Viştaspa’ya kendi dinini benimsetti. Tüm İran’a yayılan bu yeni din bölgede bir savaşa yol açtı.
Zerdüşt’ün de bu savaşta öldürüldüğü sanılmaktadır.
Zerdüşt dininde tapınak ya da tapınılacak imgeler yoktur. Bu dinin rahiplerine sonradan Mecusiler dendi. Bu rahipler evrende her şeyin bir karşıtı olduğunu anlattılar. Zerdüşt dininde, bilge tanrı Ahura Mazda’nın^ karşısında kötülüğü simgeleyen Ehrimen yer ahr. Altı kutsal ruh Ahura Mazda’ya eşlik eder. Bunlann her biri adalet, iyilik, doğruluk ya dâ bağlılık gibi bir ya da birkaç değeri temsil eder. Bu altı kutsal ruhun altında, doğa güçlerini denetlediğine inanılan melekler yardır. Lakabı Druc (yalan) olan Ehrimen’in yardımcıları ise daeva’lar denen kötü cinlerdir. Ahura Mazda’nın verebileceği en büyük armağan zekâdır. Zekâ insanlara iyiyle kötüyü ayırt etme gücü sağlar. Zerdüşt dininde, iyilikle kötülüğün çatışmasının 3.000’er yıl süren dört dönemden geçeceğine inanılır. Bu
12 bin yıllık sürenin son 3.000 yılı Zerdüşt’ün doğumu ile başlamıştır. Zerdüşt dininin kutsal kitabı Avesta, özgün elyazması metinlerden artakalan parçalardır. Özgün metinlerin Büyük İskender’in İran’a, girdiği dönemde kaybolduğu düşünülmektedir. Bugünkü
Ancient Arı <Sı Archiıecıure CollectionİÖ 4. yüzyılda Sus kentinde sırlı tuğla üküne yapılmış bu duvar resminde Ahura Mazda ve iki sfenks görülüyor.Avesta,İS 3.-7. yüzyıllarda Sasani hükümdarlarınca Orta Farsça ya da Pehlevi dilinde derlenmiştir.Zerdüşt dini özellikle Sasaniler döneminde devlet dini olarak hızla yaygınlaştı. Araplar’ın İran’ı işgal etmesinin ardından bir süre daha önemini koruduysa da, Zerdüşt dinine inananlar İS 8.-10. yüzyıllarda dinsel baskılar nedeniyle İran’ı terk ettiler. Parsiler olarak bilinen bu topluluk Hindistan’ın bazı bölgelerine yerleşti. Günümüzde Zerdüşt dini İran’ daki Cebriler ve Hindistan’daki Parsiler arasında varlığınr sürdürmektedir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.