ZEKATA TÂBİ MALLAR :

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bu umumî şartlar bulunduğunda aşağıda sıralanan mallardan herbiri —hususî şartları içinde— zekâta tâbi mallardır: A) Hayvanlar: Binlerce çeşidi bulunan hayvanların hepsi ve her miktarı zekâta tâbi değildir; hayvanlardan dolayı zekât mükellefiyetinin bazı şartları vardır : 1 — Belli bir sayıya (nisâb) ulaşacak; devede beş, davarda kırk gibi. 2 — Üzerinden yıl geçecek. 3 — Et, süt, yavru vb.’den istifade edilmek maksadıyla edinilmiş olup yılın büyük bir kısmında serbest merada otlayacak; yemlemek suretiyle beslenirse hayvana zekât düşmez. Rabîa, Mâlik ve el-Leys bu mevzûda cumhûra muhalefet etmiş, her iki durumda da zekâtla hükmetmişlerdir. Mezkûr şartın dayanağı hadislerdir. (27) 4 — Yine hadislerin istisnâsıyla tarla sürme, su ve yük taşıma gibi işlerde çalıştırılmak üzere edinilmiş olmayacak; çünkü bu maksatla alman hayvanlar mükellefin şahsî ve meslekî ihtiyaçları arasına ve bu sebeple de zekât muâfiyetine dahil olur. Mâlik bu mevzûda da cumhûra muhâliftir. (28) Ç e ş i t l e r i n e g ö r e n i s â b : 1 — Bu şartları taşıyan hayvanlardan devenin nisâbı şöyledir: Beş ilâ dokuz devede bir koyun; (on -on dört) iki koyun; (on beş – on dokuz) üç koyun; (yirmi – yirmi dört) dört koyun;


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.