ZEKATA TÂBİ MALLAR :

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Bu umumî şartlar bulunduğunda aşağıda sıralanan mallardan herbiri —hususî şartları içinde— zekâta tâbi mallardır: A) Hayvanlar: Binlerce çeşidi bulunan hayvanların hepsi ve her miktarı zekâta tâbi değildir; hayvanlardan dolayı zekât mükellefiyetinin bazı şartları vardır : 1 — Belli bir sayıya (nisâb) ulaşacak; devede beş, davarda kırk gibi. 2 — Üzerinden yıl geçecek. 3 — Et, süt, yavru vb.’den istifade edilmek maksadıyla edinilmiş olup yılın büyük bir kısmında serbest merada otlayacak; yemlemek suretiyle beslenirse hayvana zekât düşmez. Rabîa, Mâlik ve el-Leys bu mevzûda cumhûra muhalefet etmiş, her iki durumda da zekâtla hükmetmişlerdir. Mezkûr şartın dayanağı hadislerdir. (27) 4 — Yine hadislerin istisnâsıyla tarla sürme, su ve yük taşıma gibi işlerde çalıştırılmak üzere edinilmiş olmayacak; çünkü bu maksatla alman hayvanlar mükellefin şahsî ve meslekî ihtiyaçları arasına ve bu sebeple de zekât muâfiyetine dahil olur. Mâlik bu mevzûda da cumhûra muhâliftir. (28)


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.