ZAMBAK.

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Çok eskiçağlardan beri, eşsiz güzellikteki çiçekleriyle en sevilen süs bitkileri arasında yer alan zambaklann (Lilium) 90 kadar türü vardır. Lale ve sümbül gibi zamT bakgiller (Liliaceae) familyasının üyesi olan bu türlerin tümü toprakaltında geliştirdikleri soğanlardan büyür. Birbiri üstüne kapanan eth pul yapraklardan oluşmuş bu soğanlardan çıkan dik gövdelerinin ucunda tek tek ya daBeyaz zambak bahçe çiçeği olarak yetiştirilen zambak türlerinden biridir.
öbekler halinde iri çiçekler açar. Zambak çiçekleri birbirinin tıpatıp aynı olan alımlı üç taçyaprak ile üç çanakyaprak, altı erkekorgan ve üç gözlü bir dişiorgan içerir.

 
Zambak türleri içinde belki de en iyi tanınanı beyaz zambak ya da mis zambağıdır (Lilium candidum). 1,5 metreye kadar boyla-nabilen bu türün huni biçimli iri, beyaz çiçekleri vardır. Bu hoş kokulu ve alımlı çiçeklerinden ötürü bitki eskiçağlarda bile çök sevilmiş ve çeşitli mimari bezemelere İconu olmuştur. Örneğin, Girit’teki yaklaşık İÖ 1600’lerden kalma Knossos Sarayı’nda iç duvarlan beyaz zambak resimleri süsler.
Gösterişli zambak türlerinin çoğu Japonya kökenlidir. Bunlardan altın çizgili zambak {Lilium auratum), ortası sam çizgili ve koyu mor benekli sarımsı beyaz çiçekler açar. Lilium regale iç yüzü beyaz, dış yüzü pembe çiçekleriyle oldukça ilginç bir türdür. Japon zambaklannin san, kırmızı ve turuncu çiçekli çok değişik türleri de vardır. Alpler’de, Avrupa’nın güneyinde, Türkiye’de ve Kafkasya’da
ise türkalacası {Lilium martagon) denen yaygın bir zambak türüne rastlanır.
Doğada kendiliğinden büyüyen yabanıl zambaklar çoğunlukla dağ yamaçlannda ya da’orman içlerindeki iyi akaçlanmış topraklarda yetişir. Bu yüzden, bahçe zambaklarının da iyi akaçlanmış yerlere dikilmesi ve yalnızca çok kuru havalarda sulanması gerekir. Zambaklar genellikle yan gölgeli ve rüzgârdan korunmuş yerleri sever. Zambak soğanlan çoğunlukla sonbaharda ya da ilkbaharda ekilir; Soğanlar toprağa yerleştirildikten sonra çevresi kumla doldurulmalıdır. Zambak so-ğanlannı oluşturan pul yapraklann bazılannın dibinden çıkan yavru soğancıklar yeni bitki üretmekte kullanılır. Zambaklar tohumdan da üretilebilir, ama bu yolla çok geç çiçeklenir.
Gerçek bir zambak türü olmadığı hâlde halk arasında, yanhşlıkla zambak denen başka bitki türlerine de rastlanır. Örneğin, süsenler bunlann başında gelir {bak. SÜSEN). Kumzam-bağı gibi bazı bitkilere ise çiçeklerinin benzerliğinden ötürü zambak adı yakıştınlmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.