YÜRÜYEN MERDİVEN.

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YÜRÜYEN MERDİVEN.

 

 

Metrolarda ve bazı büyük mağazalarda insanlann katlar arasında inip çıkmalarını sağlamak için sıradan merdivenler ya da asansörler yerine yürüyen merdivenler kullanılır.
Yürüyen merdiven, sonsuz bir zincire takılmış bir dizi basamaktan oluşur. Zincir, merdivenin üst ve alt kesimlerindeki dişli çarklar yardımıyla döndürülür. Üstteki dişli çark bir elektrik motoruyla döndürülür; motor çalışmaya başladığında zincirle birUkte bütün basamaklar grup halinde yukanya ya da aşağıya doğru hareket eder. Aynca, yolcuların tutunması için basamaklarla birlikte hareket eden esnek bir tırabzan vardır. Tepede ve dipte son
Yürüyen merdiven bir kattan öbürüne tek doğrultuda/sürekli bir yolcu akışı sağlar.

Yürüyen merdivenler ; alışveriş merkezlerinde, büyük mağazalarda ve metro sistemlerinde insanları katlar arasında taşır.
noktaya ulaşıldığında basamaklar düzlenerek bir bant haline gelir ve bu biçimde, yalnızca ileriye doğru hareket eder. Basamaklann üzerinde önden arkaya doğru uzanan çıkıntılar vardır; sahanhğa bağlı bir tarağın eğimli dişleri bu çıkıntılann arasına girer. Böylece merdiven sonuna gelen kişi adımını sahanlığa atamasa bile ayağı takılmadan sahanlıktaki sabit tarağın üzerine sürüklenir; Çoğu yerde, bir jöirüyen merdiven yukan doğru çıkarken bir başkası da aşağı doğru iner; hareket doğrultusu tersine çevrilebilen merdivenler de vardır.
Yürüyen merdivenler genellikle 30° eğimU yapılır. İki kat arasındaki yükseklik ortalama 3,5 metre olarak kabul edilirse, yürüyen merdivenin uzunluğu yaklaşık 7 metre olur. Dakikada 27 metre hızla işleyen ve her basamağında iki yolcu bulunan bir yürüyen merdiven saatte 8.000 yolcu taşıyabilir; hattâ, yolculann kendileri de basamak çıkarak ya da inerek yardımcı olurlarsa, bu sayı 11.500’e bile yükselebilir. İşlediği yükseklik çok büyük olmamak koşuluyla, yürüyen merdiven asansörden daha etkili bir araçtır; aynca yolculan bekletmemek gibi bir üstünlüğü de vardır.
İlk başanh yürüyen merdivenin tasanmım ABD’U Charles D. Seeberger gerçekleştirdi ve bu merdiven 1900’deki Paris Sergisi’nde tamtıldı. Dünyamn en büyük yürüyen merdivenlerinden biri Leningrad metrosunda, Le-nin Alanı istasyonundadır. Bu merdivenin hemen hemen 60 metrelik bir düşey yüksekliği ve 729 basamağı vardır.
Camera Press
Yolcu ve bagaj lann yatay düzlemlerde taşınmasını sağlayan yürüyen bantlar da yürüyen merdivenlere benzer; bunlar bazen hafif eğimh de olabilir. Yürüyen bantlar genellikle insanların ağır bagaj ya da paketlerle uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldıkları büyük alışveriş merkezlerinde ve havalimanlarında kurulur. İngiltere’de, Nevvcastle upon Tyne kentindeki Tyne tünelinde kurulu olan yürüyen bantlar bisikletli kişilerce de kullanılabilmektedir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.