Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yoksa Elips çizen bir kırım Cüce mi ?

Yoksa Elips çizen bir kırım Cüce mi ?

Yıldızların teşekkülü Râkklndaki bugünkü teorilere göre, yıldızlar ve uyduları uzaydaki gaz bulutlarının yoğunlaşmasıyla teşekkül ederler ve belkide bu yüzden planetler de $ft yıldız sisteminde kendilerine vücut veren iki yıldızın dönüş düzleminde hareket edeceklerdir. Ancak her yıldız planetler üzerine etki yapacaktır ve eğer Güneş’in gerçekten bir arkadaşı varsa bunun; uzun vâdede planetlerin stabilitesi üzerinde ya­pacağı etki hemen tesbit olunamaz. Dünya üze­rindeki etkileri uzun vâdede hissedilir iklim deği­şiklikleri şeklinde ortaya çıkabilir, çünkü yörün­gedeki her değişiklik Güneş, Dünya ve Uzay ata­sındaki termodinamik mübadele bilançosunu et­kileyebilir. Uzayın daha uzak bölümlerinde ise Güneş’in böyle bir arkadaşının varlığı koyru$&£

  • yıldızların hareketini etkileyebilir. HoHşndalı Oort’un teorisine göre bunlar 15000 milyar kilo­metre uzağa kadar güneş sistemini çevreleyen bir bulut kümesi meydana getirirler. Yörüngesel ha­reketinde Güneş’e arkadaşlık eden yıldızın da bu kuyrukluyıldız denizinden geçerken c^u içiıufen gemi geçen bir gölün suyu gibi dalgalandırması gerekirdi. Bu geçiş sırasında en fazia sarsıntıya uğraY<şn kuyxukluyıldıziann normal yörüngelerini-” terke$fe&Îeri ve kendirini Güneş’in yakınlarına ; sürükleyen bir yörüngeye oturtmaları beklenirdi, hjiu, bize birdenbire yakınlarımızda beliren kuy- Ttfcluyıidtzları Güneş’in arkadaşının geçişi yü- zûıufen yörüngeleri dışına itilmiş olmaları ileizah etmek imkânını da vermektedir, O halde özetlersek en zor iş, güneşin ikili bit* sistem teşkil edenarkadaşını gözlemektir. Bu, gece gökyüzün* de gördüklerimiz gibi parlak bir yıldız değildir, o takdirde çoktan gözetlenmiş olurdu. Hemen hemen görünmez dan bir kırmızı cücenin göz%ımesi güçtür, hele doğrudan doğruya gözlenmesi imkânsız bir kara efelik olursa bu zorluk büsbütün artar. Ancak bugünkü araştırma imkânları bu problemi önümüzdeki yıllarda çözümlemeye imkân verecek derecede gelişmiş bulanmaktadır.                   K

SCIENCE MT VIE’den Çeviren : Dr. Ergin KORUR

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.