Yine cihad meydanlarında öyle şehitler görüldü ki

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Yine cihad meydanlarında öyle şehitler görüldü ki, onların son nefesindeki sözleri zaferin kime ait olduğunu sormakla noktalanmıştır. Şehid, Hakk’m büyüklüğüne şa-hiddir.

Cihad, Resul-i Ekrem’in (s.a.v.) mübarek haberleriyle, muadili bulunmayan bir ibadettir. Cihadda çileli aşkın, canı feda ettiren muhabbetin eşsiz örnekleri vardır. Nasıl ki, havfullah saygı ve hürmet ifadesi ise, cihadda da çileye dayalı muhabbet asildir. Bu muhabbet; nefse zor gelen cihadın, sonundaki hayrı düşünmekten ve de Cenab-ı Hakk’a mülâki olmanın saadetini tadmaktan kaynaklanır.

Cihadın asrımızda yoğunlaşan şekli, kültürel cihaddır. Hakk’ın dediğinin olması için kültürel cihadla, insanın iman ve fikir dünyasına marifet tohumunu aşılamak büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, “âlimlerin mürekkebi şehid-lerin kanından evlâdır” hükmü varid olmuştur.

Netice olarak deriz ki; cihadın meydanı, topyekün hayat sathıdır. O halde; cihad ile bütün hayatı ibadet haline getirmenin ve de Tasavvufun hedef olarak tesbit ettiği zikr-i daimi elde etmenin yol ve metodları geliştirilmeli; her mü’min, hayatını bu ibadet şuuru içinde tanzim etmelidir.

Ne mutlu, cihadı idrak edenlere!..*
l-a:Enbiya,107/ l-b:Fetih,8/ l-c:Enfâl,46/ l-d:Necm,3-4/ l-e:İmam Ahmet b. Hanbel Kitabü’z-Zühd/ l:İsrâ,l/ 2:Necm,17-18/ 3:Sâf,l/ 4:Tev-be,36/ 5:Bakara,216/6:Tevbe,123/ 7:Hacc,40/ 8:Tevbe.20/ 9:Maide,35/ 10:Bakara,244/ ll:Müslim/ 12:Fecr,27-28/ 13:Kıyame,2/ 14:Yusuf,53-/ 15:Casiye,23/ 16:A’ raf,176/ 17:Naziat,40-41/ 18:Ahmet-Ebu Hureyre’-den/ 19:Ebu Mansur Deylemi,/ 20:Ra’d,28/ 21 :Bakara,282/ 22:Enfal,39-/23:Şuara,151-152


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.