YILANBALIĞI.

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YILANBALIĞI.

 

Yeryüzünün dört bir yanına dağılmış tatlı sularda, yılanı andıran görünüşleriyle; dikkat çeken balıklar yaşar. Adlarını da bu görünüşlerinden alan yılanbalıklan yanlara doğru dalgalandırdıkları gövdelerinin süyu itme kuvvetinden yararlanarak yüzerler. Pulları çok küçük ve derilerine gömülü, bir-birleriyle kaynaşmış sırt, kuyruk ve anüs yüzgeçleri şerit biçimindedir. Tür sayısı lO’u aşmakla birlikte Avrupa, Kuzey Afrika ve Anadolu’da yaşayan tek bir türü vardır.
Yılanbalığı Göçü
Gelişmelerini büyük ölçüde tath sularda tamamlayan yılanbâhklarının çoğu üremek için denizlere âçılairak uzun göç yollarım aşar. İçgüdülerinin karşı konulmaz buyruğu altında denizlere yönelen bu balıkların bazen nem oranı yüksek, gecelerde sulardan çıkıp ıslak çimenler arasında kayarak başka akarsulara ya da denizlere ulaştıkları bilinmektedir.
Yılanbalıklan durmaksızın yaptıkları deniz yolculukları sırasında iyice derinlere iner. Hem Avrupa ve Kuzey Afrika kıyılan ile Akdeniz’den Atlas Okyanusu’na açılan bayağı yılanbalığı {Anguilla anguilla)’, hem de Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarından yola çıkan Ariıerika yılanbalığı {Anguilla rostrata) Atlas Okyanusu’nda, Bermuda’nın güneybatısındaki Sargasso Denizi denen deniz yosun-

lanyla kaph, görece durgun su kütlesine doğru göç eder. Sargasso Denizi’nin 350 metre kadar derinliklerinde yumurtalannı ve spermalarını döken yılanbalıklarının hepsi ölür. Yumurtalardan çıkan larvalarla birlikte dönüş yolculuğuna çıkan hiçbir erişkin, yılanr balığına rastlanmamıştır.
Yılanbalığı larvası başlangıçta yassı gövdesiyle bir yaprağı andırır. Başı küçük, gözleri ve dişleri iridir. Ama neredeyse saydam olan bu canhlara bakarak erişkin evrelerinde alacakları biçimi çıkarmak olanaksızdır. Gerçekten biünı adımlan bile uzun y:!lar bu !ar.’a!ar ile yılanbalıklan arasında bir ilişki kuramamışlardı. Yılanbalığı larvalarının kendilerinden önceki kuşağın izlediği yolu ters yönde aşması için uzunca bir süre geçer. Amerika yılanbahklan bir yıl sonra Kuzey Amerika kıyılarına ulaşır. Bayağı yılanbahklarmm Türr kiye kıyılarına kadar gelenleri ise üç yılı aşkın bir süreyi denizlerde geçirir ve uzunlukları 10 santimetreyi -bulabilir.
Başkalaşma geçiren yılanbalıklarının ilk dişleri kaybolur, gövdeleri güçlenip daha yuvarlak bir biçim ahr. Birkaç ayda tipik yılan-balığı görünüşünü kazanmakla birlikte say-damhklannı sürdürürler. Tatlı sulara giren yılanbahklannın sırtı grimsi kahverengi, yanlan sanmsı bir renk alır. Yıllar boyunca kaldıklan akarsu ve göllerde gövdeleri gümüşsü bir renge dönüşen yılanbalıklan üremek için Sargasso Denizi’ne yönelir.
Yılanbalıklan Anguillifprmes takımının Anguillidae familyasında sınıflandırılır. iŞBu takımın yırtıcılığıyla ünlü müren ve uzunluğu 3 metreye ulaşabilen mığrı gibi bütün öbür üyeleri denizlerde yaşar. Yılanbahklan; 600 kadar türden oluşan Anguilliformes takımının ekonomik değeri yüksek tek grubudur. Bu balıklar/olgunluğa erişip yağlanmış olarak denizlere indiği dönemde, akarsu ağızlarına kurulan özel dalyanlarda avlanır, Mığrı ve müren gibi yalnız denizde yaşayan, akrabaları da uzun.ince gövdelidir. Bu bahklar da gövde yapılarından ötürü bazen yılanbahklan adı altında toplanır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.