Yesribliler’le Görüşme

Hz. Peygamber (sas) davetini yayacağı yeni bir ortam arayışındaydı.
Hac mevsiminde Arabistan’ın her tarafından insanlar Kabe’yi
ziyaret etmek üzere Mekke’ye gelirdi. Bu, önemli bir fırsattı.
Resûlullah(sAs) hacılarla görüşmeye başladı. Onları İslâm’a davet
etti. Görüştüğü kabilelerden sürekli olumsuz cevaplar aldı, ama
yine de ümitsizliğe kapılmadı. Bu sırada Yesribliler’le de görüştü.
Akabe’de yapılan bir görüşmenin sonunda, Yesrib’den altı kişi
İslâm’ı kabul etti. Akabe görüşmesi denilen bu olay İslâm davetin
de bir dönüm noktası oldu.
Bu altı kişi, diğer Yesribliler’i de İslâm’a davet edecekleri sözünü
vererek ayrıldılar. Ertesi yıl tekrar geldiler. Yanlarında altı kişi
daha vardı. Yine Akabe’de Resûlullah(sas) ile görüştüler. Ona biat
ettiler ve bundan böyle Allah’a şirk koşmayacaklarına, zina ve
hırsızlık yapmayacaklarına, iftiradan sakınacaklarına, evlâtlarını
öldürmeyeceklerine, Hz. Peygamber’in(sas) emirlerine uyacakları
na ve Allah uğrunda kimsenin kınamasından çekinmeyeceklerine
dair söz verdiler. Bu olaya Birinci Akabe Biati denildi. Akabe Bia
ti bir tohumdu ve ağaç haline gelmesi için uzun zaman beklemek
gerekmeyecekti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*