Yeşil Türbe Restorasyonu Tamamlandı

Yeşil Türbe Restorasyonu Tamamlandı1 2

Bursa denilince akla gelen şaheserlerden biri olan Yeşil Türbe’nin yıllar süren restorasyonu tamamlandı.

Çelebi Sultan Mehmed tarafından 1421 yılında yaptırılan türbe zamanla tahribat görmüş, aslına uygun olmayan bir şekilde restorasyonlara maruz kalmış, çinilerinin büyük bölümü sökülerek çalınmıştı. Yıllar sonra, orijinale en yakın şekilde restorasyonu tamamlanabildi. Sekizgen planlı ve kubbeli bir yapı  türbede OsmanlI’nın Fetret Devri’ne son veren Sultan Çelebi (Birinci) Mehmed medfundur Türbede, Çelebi Sultan Mehmed H an’dan başka kızı Selçuk Hatun, kardeşleri Hafsa Hatun, Ayşe Hatun, Mahmud, Yusuf, Mustafa ve ebesi Daya Harun’un da sandukalan bulunmaktadır.

Dış duvarlarından kapısına, kitabesinden mihrabına kadar her köşesi sanat şaheseri olan türbede binaen hemen her yerini kaplayan çini, en önemli süslemedir. Restorasyonda, türbenin kubbe kasnağı ve üst kısmındaki çatlaklar özel yön- temle dikişlendi. Kubbe kasnağı demir çem- ber ile güçlendirildi, iç mekânda eksik olan çiniler ise özel olarak İznik’te hazırlandı. Tezyinattaki eksiklikler giderildi ve ışıklandı- nlması düzenlendi. Dış cephe neredeyse ta- mamen değiştirildi ve orijinal kerpiç çinilerle
kaplandı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.