Yerli Malzeme

D ivân şiirinde; yukanda sayılan
ortak İslâmî kaynak eser ve türlere ilâveten şairlerin
kendi devirlerini, çevrelerini, örf ve adetlerini tarihî hadi

selerin tesir ve neticelerini malzeme olarak kullandıklan
da görülm üştür. Bilhassa XVIII. yüzyıldan sonra yerli
unsurlar daha çok kullanılmıştır. Ramazaniyye veya
Iydiyye (R am azan, bayram eğlenceleri Sûriyye (düğünler);
G azevatnâm e ve F etihnâm e örnek olarak
gösterilebilir.
Bâtıl ve Hakiki Bilgiler: Bunlar arasında İlm-i Kimyâ
(kimya), İlm-i Simyâ (Tılsım), İlm-i Tencim (astroloji),
İlm-i Tâbir-i Rü’yâ, İlm-i M antık, İlm-i Musiki
sayılabilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)