YER SOMUNU (BUHURU MERYEM ELMASI, DOMUZ EKMEĞİ DOMUZ SOĞANI, TUZ TOPALAĞI, MACAR ŞALGAMI, DOMUZ AĞIRŞAĞI)

YER SOMUNU (BUHURU MERYEM ELMASI, DOMUZ EKMEĞİ DOMUZ SOĞANI, TUZ TOPALAĞI, MACAR ŞALGAMI, DOMUZ AĞIRŞAĞI)
Arabçası : Şeceretü Meryem, Buhuru Meryem, Artanisa.
Farsçası : Draht-ı Meryem. Lâtincesi : Cyclamerı europAum. Yetiştiği yer ve çeşitleri: Asıl vatanı Endülüs, Rum vilâyetleridir. Kullanılan maddesi: Kökü i/e kabuğu. Tıbbî Özellik ve Faydaları: a) Her Arap ülkesinde çeşitli adlarla anılan bir bitkidir. Bunun meyvesiz olarak üç çeşidi vardır. Bu bitkinin Buhuru Meryem-i Ahar denilen çeşidinin Tarak otu gibi uçları eğridir. Tohumu TArak otu tohumuna benzer, yaprağı ise çivit yaprağına benzer. Bunun kökünü kadınlar rahim yoluyla kullansalar hamile kalmazlar. b) Göbek altına bir kez arasında konsa bağırsaklara mülâyemet verir ve bağırsakta olan gürültü ve gazlan dışan çıkarır. c) Üzüm şırasıyla karıştırılarak içildiğinde zehirlenmeyi ve bilhassa ilâçlardan meydAna gelen zehirlenmeleri geçirir. ç) Kökü döğülüp bir bez içine konarak koklanırsa yanm baş ağnsını geçirir. d) Balla kanştınlarak göze çekilse göz akıntısına ve zayıf görmelere iyi gelir. e) İbn Baytar’a göre, Usaresinden bir katre yakılıp buhan kok- lansa dimağı temizler. f) İçilirse kan söktürür, solucan düşürür, karaciğer hastalıklarına ve sanlığa iyi gelir. g) Rahimde ölmüş cenini düşürürğ) 3 miskal (15 gr.) Buhuru Meryem üzüm şırası yahut Bal suyu ile içildiğinde saç kırana ve saç dökülmesine iyidir. h) Üsaresi bal ile karıştırılarak mak’ada sürülse o kimsenin mak’adı bir daha dışan çıkmaz. ı) Kadınlar boyunlarına yahut kollarına bağlasalar gebe kalmazlar. i) Gebe kadın tarlada üstünden geçse, çocuğunu düşürür, j) Nikris’e yakı gibi konulursa faydası görülür. k) Çıbanlara sürülebilir. 1) Asabî ağrılarda ağnyan yerlere yakısı iyi gelir.
.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*