Yeni toplumsal gruplaşmalar: Göçmenler, kentliler ve sendika üyeleri.

1890’da ABD’nin nüfusu 1860 nüfusunun iki katı, 63 milyon oldu, ülkenin kentleri büyük gelişmeler geçirdi. Yeni kentlilerin çoğu kırsal kesimden, ama birçoğu da dışardan geldi. 1860’dan 1890’a kadar ABD’ye 10 milyonu aşkın 1890’dan 1920’ye kadar da 15 milyon kişi göçmen geldi. Bunların çoğu kuzey kentlerinde yoğunlaştılar: 1910’da göçmenlerin % 75’i kentsel alanlarda yaşarken, “doğma büyüme Amerikalıların % 50’den azı kent yüzü görmüştü. Yeni göç dalgası 1880’lerde başladı: Almanlar, İskandinavyalIlar, İrlandalIlar ve eski öbürgöçmen gruplarından olanların yanı sıra İtalyanlar, Polonyalılar, Macarlar, Bohemyalılar, Yunanlılar ve Yahudiler de ülkeye aktı. Katoliklerin sayısı 1850’deki 1,6 milyondan 1900’de 12 milyona yükselince, “yerli” protestanların katolik karşıtı akımları yeniden canlandı. 1870’lerden sonra, göçmen işçilerin yerli işverenlere karşı giriştikleri işçi protestolarının patlak vermesi, düşmanlıkları yoğunlaştırdı. 1878’de, saflarını tüm çalı­ şanlara açan Emekçi Şövalyeleri örgütü kuruldu. Köklü toplumsal ve ekonomik reformlar isteyen Şövalyelerin sayısı 1886’da 700 000’e yükseldi. Daha sonra örgüt iç çekişmeler yüzünden parçalanınca, Samuel Gompers başkanlığında Amerika İşçi Federasyonu kuruldu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.