YEMEN CUMHURİYETİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

RESMİ ADI: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti.
YÖNETİM BİÇİMİ: Tek meclisli sosyalist cumhuriyet. YIJZÖLÇÜMÜ: 331.033 km^ u ı
NÜFUS (1992): 69.052.000.
BAŞKENT: Hanoi.
BAŞLICA KENTLER (1992): Ho Şi Minh (4.075.700), Hanoi (2.095.000).

 
Ağır ekonomik sorunların üstesinden gelemeyen Vietnam hükümeti 1989’da Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) öherileri doğrultusunda sıkı bir tasarruf programı uygulamaya girişti. Ayrıca yabancı sermayenin ülkeye girişini kolaylaştıran yasal düzenlemeler çerçevesinde ‘çok sayıda yabancı yatırım projesine izin verdi. Bunu tarım, sanayi ve ticarette serbest piyasa mekanizmalarını işletmeye yönelik köklü değişiklikler izledi. Hükürh’eti ekonomik reformlara zorlayan bir etken de Kamboçya’dan dönen askerlerin eklenmesiyle işsizlik oranının daha yüksek düzeye çıkmasıydı. SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerindeki yeniden yapılanmayla dış yardım kaynaklarından yöksıin kalan Vikham çok geçmeden dış politikada ve ülke yörietimin-de de yeni bir çizgiyi benimsedi.
Kamboçya sorununun barışçı 0zümü yönündeki adımlarla birlikte ABD ile ilişkilerde başlayan yumuşama bu ülkenin uzun yıllardan beri uyguladığı ambargoya Arahk 1992’de son vermesini getirdi. Öte yandan Vietnam’ın başta Çin ve Japonya olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Asya ülkeleriyle ilişkileri düzelme sürecine girdi. Avrupa Topluluğu da Vietnam’la diplomatik ilişkilerini geliştirmeye karar verdi.
Yeni gelişmelerin siyasal yapıya yansıması ise Haziran 1991’de parti yönetiminde yapüan değişikliklerle başladL Reformlara bağh olarak ekonomide görülen düzelme bu süreci daha da hızlandırdı. Nisan 1992’de kabul edilen yeni anayasayla yasama ve yürütme organları bir ölçüde parti denetiminden çıkarıldı. Partinin öncülüğü ilkesi korunmakla birlikte bu rol yol göstericilikle sınırlandırıldı. Temmuz 1992’de yaşama meclisi üyelikleri içiri genel seçimler yapıldı. Bu arada yeniden eğitim kamplarındaki bütün tutuklular Nisan 1992’de serbest bırakıldı. Ülkeden teknelerle kaçan mültecilerin geri alınması yönünde çeşitli ülkelerle yapılan anlaşmalar bu sorunun da bir ölçüde hafiflemesini sağladı.
RESMİ ADI: Yemen Cumhuriyeti.
YÖNETİM BİÇİMİ: Tek meclisli geçici yönetim. r;, YÜZÖLÇÜMÜ: 472.099 km^ , • . , . I;; • t NÜFUS (1992): 12.147.000. Vı- .
BAŞKENT: Sana. . – .
BAŞLICA KENTLER (1986): Sana (427.150), Aden (1984; 318.000), Taiz (178.043), Hudeyde. (115.110), Mükalla (1984; 59.100). ■ ’
Yemen’de 1990’daki birleşmenin ardından iki eski devletin sertlik yanlısı politikacılarını dışai-nda bırakan yeni bir hükümet kuruldu. Ayrıca oirdû komuta kademeleri birleştirildi ve dış temsilciliklerde biirliğe uygun düzenlemelere gidildi. Irak’ın Kuveyt’i işgalini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararında çekimser oy kullanan Yemisn, daha sonra BM yaptırımlârma uymayı kabul’etti. Ama genelde Irak yanlısı bir tutum izledi ve bunun’bedelini ağır ödedi. Savaş sırasında Suudi Arabistan’dan göç eden Yemenli sayısı 1 milyona ulaştı. ABD ve Suudi Arabistan’dan alinan yardımlar kesiN di. ■ ’ ■ ‘ ’ ■
Geçmişteki derin aynhklara karşın, Mayıs 1992’deki halkoylamasında yeni anayasa büyük çoğunlukla kabul edildi. 1992 sonbahanndâ yapılması öngörülen seçimler, iki büyük partinin liderlerini hedef alan şiddet olaylarının tırmanması nedeniyle hükümetçfe ertelendi. Sonunda 1993’te yapılan seçimlerden sağ eğilimli partiler üstün çıktı., , /


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.