YEM BİTKİLERİ

Hayvanların beslenmesinde kullanılan
bitkiler. Memleketimizde yetiştirilen önemli
yem bitkileri necliyeler ve bakliyeler olmak üzere iki
grup altında toplanabilir. Bunların bir kısmı yaşadığı­
mız çevrenin çayır ve meralarında kendi hallerinde
yetiştiği gibi, bazılarını da çiftçiler tarlalarına ekerek
yetiştirirler.
Yem bitkilerinin iklim ve toprak istekleri az çok
birbirinden farklıdır. Genellikle yeşil, kuru ot ve silo
yemleri halinde hayvanlara verilerek onların beslenmesinde
kullanılır.
Yem bitkileri bir tarım işletmesinde ekim nöbetine
girerek toprağın fizikî yapısını ıslah ederler. Verimlili­
ğini de artırırlar. Tarlalarda bir bitki örtüsü meydana
getirerek, toprak erozyonuna engel olurlar.
Bilhassa bakliya grubuna giren yem bitkileri çok
yararlı hayvan yemleridir. Bitkisel protein, vitaminler
ve mineral maddelerce zengindirler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)