YEKDEST

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Evliyanın büyüklerinden. İsmi Ahmed
Yekdest Cüryâni’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir.
1707 (H. 1119) senesinde Mekke’de vefat etti. Ahmed
Yekdest Cüryâni İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin oğlu
Muhammed Ma’sum’un talebelerindendir. Dokuzyüzbin,,
talebesi içinde yetişen yedibin büyük âlimden
biridir.
1069 senesinde ticaret için Cüryân’dan Hindistan’a
giderken yolda çoluk çocuğunun tâun hastalığından
vefat ettiklerini haber aldı. Bu acı haberden sonra yoldaeşkiyâlar çevirip yanındaki mallarını aldılar ve sol elini
bileğinden kestiler. Kendisine Yekdest (tek elli) denmesinin
sebebi de budur. Çok üzgün fcir halde Hindistan’ın
Serhend şehrine gitti. Orada Muhammed Ma’sûm hazretlerini
tanıyıp ona talebe olup, sohbetlerinde ve derslerinde
bulundu. Onbir sene kahvesini pişirip O’na
hizmet etmekle şereflendi. Bundan sonra hocası O’nu
insanları irşad etmek (doğru yolu göstermek) üzere
Mekke’ye gönderdi. Otuzdokuz sene bu vazifeyi yapıp
orada vefat etti
Yetiştirdiği âlimlerin en meşhurları: Mehmed Emin
Tokadî (Bkz. Tokatlı Emin Efendi), Hacı Muzaffer
Efendi Şeyhülislâm Seyyid Mustafa Efendi, Tatar Ahmed
Efendi, Dördüncü Mehmed Hân’ın baş çuhadan Kahramanağa,
Kâdî Ziyauddin Efendi, Ruznamecibaşı
Muhammed Kernel Beğ, Muhammed Semerkandî ve
Dâr-üs-seâde ağası Beşir Ağa’dır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.