Anasayfa » YEDİGÖLLER,

YEDİGÖLLER,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YEDİGÖLLER,

doğal güzellikleriyle ülkemizin en ilgi çekici yerlerinden biridir. Karadeniz Bölgesi’nin batı kesimindeki Bolu ilinin smırları içinde yer alır. Yığılca ilçesinin Mengen ilçesine komşu olduğu kesimde ve Zonguldak il sınırı yakınındadır. Bolu Dağları’nr dan kaynaklanıp Filyos Çayı’na katılan Devrek Çayı’nm kollarını oluşturan bazı dere vadilerinin heyelan (toprak kayması) kütleleriy^ le tıkanması sonucunda ortaya çıkan yedi küçük göl kümesinin bulunduğu yöreye Yedi-göller denmiştir.Yazın bazıları kuruyan bu göllerin bulunduğu alanlar arasında 100 metre yükseklik farkı vardır. 880 metre yüksekliğindeki üst keşimde dört, 780 metre yüksekliğindeki alt kesimde ise üç göl yer alır. Üst kesimdekile-rin, çok küçük ikisi dışındakiler Nazlıgöl ve Sazhgöl olarak adlandırılır. Yedigöller’in en büyüğü alt kesimdeki Büyükgöl’dür; En derin yeri 15 metre olan Büyükgöl 22,5 hektarlık bir alanı kaplar. Bu kesimdeki göllerden biri Deringöl adıyla anılır.
Bolu Dağları’nda Yedigöller’in yer aldığı kesim sık ormanlarla kaphdır. Bu ormanlar gürgen, meşe ve kayın gibi genişyaprakh, köknar, kara çam ve sarr çam gibi iğne-yaprakh ağaçlardan oluşur. Yedigöller yöresindeki ormanlarda birçok rnemeh hayvan ve kuş da yaşar. Göller alabalık açısından çok zengindir. Sonbaharda genişyaprakh’ ağaçların yapraklarının sararması ve kızıllaşması Yedigöller’in alt kesimindeki Büyükgöl’de ahşap bir köprü.

nucunda Yedigöller seyrine doyulmayan güzelliklere bürünür.
Eşsiz doğal zenginliklere sahip olan Yedi-göller’i de içine alan yaklaşık 2.000 hektarlık alan 1965’te ulusal park olarak ayrılmıştır. Piknik yapma, sandalla göllerde gezme ve amatör olta bahkçılığı yapma gibi olanakları bulunan Yedigöller Milli Parkı’nda konaklamak için kamp yeri ve bungalovlar da vardır. Ulusal parkta alabalık üretme istasyonunun yanı sıra soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan karacalar ile geyikler için kurulmuş 1. • 1 ‘ • _ . t » ûıı ıvOıuıııa vc uıciiiic aıaıu vciiuii.
‘Bolu kentinin 35-40 km kadar kuzeydoğusunda yer alan Yedigöller’e yazın ve sonbaharda ulaşmak daha kolaydır. Ulusal park alanına Bolu kentinden olduğu gibi Mengen’ den ayrılan toprak yolla da ulaşılabilir.
Türkiye’nin başka kesimlerinde de Yedigöller vardır. Bolu ilinde yer alan Yedigöller gibi haritalarda görülmeyen öteki küçük göl topluluklannın tümü, bazı dağhk alanların yüksekliği 3.000 metreye yakın doruk kesimlerinde buzul aşındırması sonucunda oluşmuş buzyalağı gölleridir. Bunlann bazıları Rize Dağlan’nda, Mescit Dağı’nda ve Orta Toros-lar’a bağh Aladağlar’dadır. Turizm açısından en az Bolu’daki Yedigöller kadar önem taşıyan öteki göl topluluklarının tanınmamasmın en önemli nedenij büyük kentlere uzak ve çok yüksekte olmalarıdır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.