YAZIN YAŞA, KIŞIN TAŞA OTURMA

YAZIN YAŞA, KIŞIN TAŞA OTURMA

BEDEN HAREKETLERİ
Bil ki, normal hareket, sağlık için en güçlü sebeptir.
Çünkü, hareket vücudu ısıtır, artıkları söker.
Vücuda hafiflik ve dinçlik verir. Beden hareketi, besin
mideden indikten sonra yapılmalıdır. Bu da yemekten
sonra, aşağı yukarı, beş saat kadardır, insanlara
ve yiyeceklere göre değişebilir. Normal hareket
cilde kırmızdık verir. Deri genişler, damarlar yüzeye
yaklaşır. Tam o sırada hareket durdurulmalıdır. Kan
ter içinde kalacak şekilde aşırı hareket zararlıdır. Çok
hareket eden organ kuvvetlenir ve dinçleşir. Iç kuvvetler
için de aynı şey söz konusudur. Hafızalarını
kuvvetlendirmek isteyenler çokça ezber yapmalıdırlar.
Zikir ve fikir de böyledir.
Cenab-ı Allah C.C. şöyle buyuruyor:
«Belki tefekkür edersiniz.» — En’am : 152
«Belki tefekkür edersiniz.» — Bakara : 219
Her azâya mahsus bir spor (İdman, hareket) vardır.
Meselâ, göğsün sporu okumaktır. Bunun için okurken
sesi yavaş yavaş yükseltmelidir. Gözün sporu da
ince yazıdır. Kulağmki ise, yüksek ve güzel sestir.
Ata binmek beden eğitiminin tümünü karşılar. Pey-
BEDEN, KİŞİYE EMANETTİR

gamberimiz S.A.V. beden ve ruh eğitimini bizler için
meşru kılmıştır. Meselâ:
«Savaşın, ganimet elde edersiniz. Seyahat edin,
sağlık kazanırsınız, oruç sağlıktır.» hadisleri gibi.
«Allah’ı C.C. zikrederek midenizdeki yemekleri
eritiniz.» tavsiyeleri de yukarıda geçmiş idi.
Uykuya gelince, en iyisi midedeki yemek hazmolduktan
sonra olanıdır. Yatağa girince ilk önce sağ
tarafa yatmalıdır.
Peygamberimiz S.A.V. böyle yaparlardı. Hz. Âişenin
rivayetine göre, Peygamberimiz S.A.V. uyurken
önce kıbleye dönerlerdi. Gündüz uykusu zararlıdır.
İnsanın rengini soldurur. Hastalık yapar, insanı tembelleştirir.
Bundan sakınmalıdır. Ancak öğle uykusu
bundan müstesnadır. Çünkü, Peygamberimiz S.A.V.
bu konuda şöyle buyurmuşlardır:
«Öğle uykusuna yatınız; çünkü, şeytan yatmaz.»
«Öğle üzeri uyursanız, gece namazına rahat kalkarsınız.»
«Sabah uykusu nzkı daraltır.» şeklinde bir hadis
daha vardır.
Hz. Câbir’in rivayetine göre de:
«İnsanın, vücudunun bir kısmı güneşte, bir kısmı
gölgede uyumasını men’etmiştir.»

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*