Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Yaşama ve Sağlık Hakkı

Herkesin hayatını sürdürmeye, kendi varlığını ko
rumaya ve geliştirmeye hakkı vardır

İnsanı topraktan yaratan, çoğalıp yeryüzünde
yayılmasını sağlayan, birbirlerinde huzur bul
maları için eşler yaratan ve aralarında sevgi ve
merhamet bağları var eden Allah’tır. Göklerin ve
yerin yaratılması, insanların dillerinin ve renk
lerinin farklı olması, gecelerin uykuya ayrılması,
gökten inen yağmurla yeryüzünün yeniden diril
tilmesi, göğün ve yerin kendi düzenlerinde dur
ması… Hepsi Allah’ın insanların önüne serdiği
delilleri, akıllara sunduğu işaretleridir: Göklerde
ve yerde kim ve ne varsa yalnızca O’na aittir,
hepsi O’na boyun eğmektedir.
Yaşama ve sağlık hakkına saygılı olmak, “canlı’ya
saygının çok daha ötesinde bir anlam taşır. Her
bir yaratılmışı var edenin Allah olduğu bilinciyle,
O’nun bütün bir kâinata yaydığı âyetlerinin sü
rekli farkında olarak bütün mahlûkatın varlığına
ve bütünlüğüne saygıyı ifade eder. Mahlûkatın
varlığına ve bütünlüğüne saygılı olmak ise Allah’a
imanın ve O’na tam bir saygının göstergesidir.
Yaşama ve sağlık hakkının kapsadığı hususların bazıları şunlardır:
• Yaratılmışların onuruna saldırılamaz. Mânevi varlığına saygı
duyulması herkesin hakkıdır.
• Herkesin kendi fiziksel ve zihinsel bütünlüğüne saygı duyul
masını isteme hakkı vardır.

• Tıbbî zorunluluklar ve âdil kanunlarla belirlenmiş haller dışın
da, varlık ve vücut bütünlüğüne dokunulamaz.
• Barınma ve beslenme gibi temel insani ihtiyaçların insan onuruna yakışır bir şekilde karşılanması gerekir.
• Bedensel sorunları ya da engelleri olan kişilere diğer hemcinsleri destek olmak zorundadırlar.
• Yaşanan çevrenin korunması ve bunlarla ilgili konularda yeterli bilgiye erişim herkes için bir haktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.