YAŞ ANDLAŞMASI

Osmanlı-Rus andlaşmaiarından.
Kırım meselesi sebebiyle çıkan 1784-1791 harbi
sonunda 9 Ocak 1792 tarihinde imzalandı. Fransa İhtilâli
üzerine, İngiltere ve Prusya’nın araya girmesiyle
Osmanlı-Rus-Avusturya harblerine son verildi. Rusya
ile imzalanan Yaş Andlaşması, onüç madde olup, şun1- 1774 Kaynarca, 1779 Aynalıkavak, 1783 Ticaret
ve 1784’de Kırım ile Taman’ın ilhakıyla Koban Nehri’
nin hudut tayini hakkındaki andlaşmalar yine eskisi gibi
kalıyorlardı. 2-Turla=Dinyester Nehri hudut kesilerek,
bunun sol taralındaki arazi yani Akso ile Turla arasındaki
Özi Kırı, Özi Kalesi, Ruslar’a terk edildi. Sağ
tarafındaki memleketler yani Bender, Akkerman, Kili,
İsmail ve diğer tarafta Rusların işgâlindeki kale ve şehirler
Osmanlılar’a iâde ediliyordu. 3- Hareket sahası olan
Boğdan Voyvadalığı’nın borçları ve geride kalan vergileri
iptal edilecek ve andlaşmadan sonraki iki yıl her
türlü vergiden muaf tutulacaktı. Af ilân edilip, isteyenler
yine memleketlerine dönebileceklerdi. 4- Tiflis
Hânlığı’na Çıldır valileri veya beyleri tarafından taarruz
olunmayacaktı. 5- Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları
Rus ticaret gemilerine taarruz da bulunurlarsa zarar
tazmin edilecekti.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)