YARASA.

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YARASA.

 

Memeliler arasında yalnız yarasalar kanatlannı çırparak gerçek anlamda uça-
Jamaika Meyve YarasasıEskidûnya Yaprakburun Yarasası
Tropik Ârnerİka .Yalancı Vampir Yarasasıİri Kulaklı Yarasa Uzun Burunlu Yarasa
Gould Tilki Yarasasîo Uzun’ Dilli Meyve YarasasıYarasaların başı büyük bir biçim ve boyüt çeşitliliği gösterir.
bilir. Uçan sincaplar gibi başka memelilerin ön ve arka bacakları arasında, gövdeleri boyunca uzanan deri uzantıları vardır. Bu ha3Tvanlar ağaçtan ağaca süzülerek uçabilir. Ama süzülmeye yarayan bu yapılar hiçbirinde etkin biçimde ve uzun süreli uçmayı sağlayamaz. Yarasanın uzun kollan ile iyice uzamış el parmakları etkin biçimde uçmasını sağlayan çok ince bir deriyle örtülüdür. Bu kanatlar bacaklara, birçok türde ise kuyruğa kadar uzanır.. – ■
Kanatlannı’ büyük bir ustalıkla kullanan yarasalar uçuş rotaları üstünde bulunan engellere çarpmadan yollarına devam edebilir. Deneyler yarasaların görmeleri engellendiğinde bile manevra becerilerini sürdürebildiklerini göstermiş, ^ çarpabilecekleri nesneleri çok yüksek perdeden çıkardıklan seslerin yankısını dinleyerek belirledikleri . kanıtlanmıştır. Çıkardıklan seslerin yankısına göre engelleri belirleme özellikleri radann çahşmâ-sıria oldukça benzemektedir.
Yarasalar genellikle gündüzleri uçmaz; mağara duvarlanna, oyuklara ve öbür karanlıkta kalan yerlere ayaklarından baş aşağı asılarak dinlenirler. Bu gibi yerlerde çok sayıda yarasabir arada bulunabilir. Barındıkları yerlerden karanlık bastığında ya da sabah alacasında çıkarak besinlerini ararlar. Bazılan gece boyunca uçar. Dişiler baharda bir ya da iki yavru doğurur. Başlangıçta yavru yarasa göğsüne sıkıca tutunduğu annesiyle birlikte uçar. Ama dişi daha sonra yavrusunu tünekte asılı bırakarak dolaşmaya çıkar. Yavrular sonbahara doğru kendi başlanna uçabilecek duruma gehr. Yarasalar boyutlanna göre uzun ömürlü hayvanlardır. Küçük yapılı hayvanlar arasında 10-15 yıl yaşayana pek rastlanmaz.uzun ömürlüdür ve bakım altında 19 yıl kadar yaşayabilir.
Yarasalann yaklaşık 900 türü vardır. Tür sayısı bakımından memeUler arasında kemiricilerin ardından ikinci sırayı alırlar. Yarasalar ıhman ve tropik bölgelerde bulunur. Türlerin büyük bölümü tropik bölgelerde yaşar. Bo-yutlan büyük bir çeşitlilik gösterir. Filipin bambu yarasasının (Tylonycteris pachypus meyeri) ağırlığı 1,5 gr, kanat açıklığı 15 cm dolayında kalırken, uçantilki de denen tilki yarasanın (Pteropiıs vampyrus) ağırlığı 1 kilograma kanat açıklığı ise 1,5 metreye ulaşabilir.
‘ Ihman bölgelerdeki yarasalann çoğu uçarken yakaladıkları kelebek ve sinek gibi böceklerle besleniri-Yeryüzünün öbür bölümlerinde yaşayan yarasalann besinleri ve beslenme alışkânlıklan çok çeşitlidir. Birkaç tür arka ayaklarındaki irileşmiş tırnaklan saye-sihdei balıklan kaparak aylanır. Birçok tür yırtıcıdır. Bunlardan büyük mızrak burunlu yarasa (;Phyllostomus hastatus) böceklerin yanı sıra kuş, küçük yarasa ve kemiriciler gibi çeşitli’hayvanlan avları Orta ve Güney Amerika’nın ünlü vampir yarasâlan, hayvanlarda vfe’ihsanda ön dişleriyle açtıklan küçük deliklerden akan ‘ kanı yalayarak beslenir. Ama bazı insanlar arasında neden olduklan korkuyu i hak edecek ölçüde tehlikeli değildirler. Tropik bölgelerdeki bazı türler yalnız çiçeklerin balözü ve çiçektözlanyla beslenir. Beslenme biçimlerine uygun çok uzun dilleri vardır. Bu yarasalar çiçeklerin tozlaşmasında önemli bir rol. oynar  Bazı kaktüsler ile muz ve baobab gibi ağaçlann çiçekleri yarasalar araahğıyla tozlaşır;Meyve yarasalan yalnız yıl boyunca meyve bulabilecekleri ıhman bölgelerde yaşar. Birçok yerde bu yarasalann binlercesine rastlanabilir. Haya kararırken tünedikleri ağaçlardan aynlarak.geniş bir bulut halinde, beslenecekleri yerlere; doğruj uçarlar. Tilki, yarasalar da meyve yarasalannm bir cinsidir. Bu’ yarasalar adlannı tilkininkini andıran başlanndan alır. Meyve yarasalan yedikleri meyvelerin tohumlarını tünedikleri yerlerde dışkılanyla atarak bitkilerin yayılmasına yardımcı olur,.
Kışı soğuk geçen bölgelerde kış boyunca böcek bulmakta güçiük çeken yarasalar ya göç eder ya da kış uykusuna yatar. Bilindiği kadanyla Avrupa’da yaşayan yarasaların hepT si kış uykusuna yatmaktadır. Kuzey Amerika’ daki böcek yiyen yarasalann birçoğu ise, kışı güneyde ve Orta Amerika’da geçirir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.