YANSIMA

Işık
ışınlarının önlerine çıkan parlak yüzeylere çarparak geri
dönmeleri. Fizik ilminin optik bölümünde incelenen bir
hadisedir. Işık ışınları klasik fiziğe göre saydam ortam
içinde doğru yol boyunca hareket ederler. Önlerine şeffaf
olmayan bir cisim çıkınca yollarına devam edemeyip
kısmen veya tamamen geri dönerler. Bu cisim ne kadar
pürüzsüz ve” parlaksa geri dönen ışınların nisbeti o
kadar yüksektir. Kara cisimler ışığın tamamına yakınını
yutar hiç yansıtmaz. Aynalar ise ışığı tamamen yansıtırlar.
Bu sebepten aynalarda elde edilen görüntüler net ve
düzgün olur. Zira cisimden gelen ışınlann ne kadar
büyük bir kısmı göze girerse o cicıni o kadar net görür. Yansıma Kanunları: Yansımanın başlıca iki kanunu
vardır. Bunlardan birincisi gelen ışık ışını, normal ve
yansıyan ışık ışını aynı düzlem içinde bulunurlar. Gelen
ışın, yansıtıcı yüzey üzerine düşen ışındır. Geri dönüşte
yansıyan ışın adını alır. Gelen ışının yansıtıcı yüzeye
temas noktasından yüzeye çizilecek dik doğruya veya
doğrultuya normal denir.
Yansımanın ikinci kanunu ise, kısaca; “geliş açısı,
yansıma açısına eşittir.” Yansıtıcı yüzeyin normali ile
gelen ışın arasında kalan açıya geliş açısı, yansıyan ışın
arasında kalan açıya ise yansıma açısı denir ki, bu iki açı
birbirine eşittir.
Aynalarda ışınların yansıması kanunlarını ilk defa
bulan Muhammed bin Haşan ibni Heysem’di. AvrupalIla
r buna (Alhazem) derler. Hicri 965’te Bağdad’da
doğmuş 1039’da Mısır’da vefat etmiştir. Tıb, fizik,
matematik üzerinde yüze yakın kitap yazmıştır. Eserlerinin
çoğu Avrupa dillerine tercüme edilmiştir (Bkz.
İbni Heysem).
Düzlem Aynada Yansıma: Düzlem aynalar ışığın %
100’e yakın kısmını yansıtırlar. Cisimlerin düz aynı
büyüklükte, simetrik ve zahiri görüntülerini net bir
şekilde verirler.
Küresel Bir Aynada Yansıma: Yansıma kanunları
düzlem aynalarda olduğu gibi aynen yansıtıcı yüzü küre
kapağı şeklinde olan küresel aynalarda da geçerlidir.
Küresel aynalarda ışığın aynaya temas noktası ile aynanın
merkezi hayali olarak çizifirse normal elde edilir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)