Anasayfa » YANMA,

YANMA,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YANMA

çok miktarda ısının’açığa çıktığı bir kimyasal tepkime ya da tepkimeler dizisidir. Tepkimeye katılan maddelerden biri gazdır ve-bu gaz genellikle oksijendir. Yanma sırasında çoğunlukla ışık ve alev de çıkar. Kömür, odun, gaz ya da petrol gibi maddeler ateşlendiğinde yanma oluşur.
Yanma, patlama olarak adlandırılan çok ani bir .süreç halinde gerçekleşebilir ya da çok yavaş gelişebilir. Paslanma çok yavaş bir yanma biçimidir; bu olayda demir havadaki oksijenle birleşir ve bu tepkime sırasında açığa çıkan ısı anında çevreye yayılıp kaybolur. Otomobil motorlannda yakıt olarak benzin buharı ve hava karışımı kullanılır; motorun siHndirlerine emilen yakıt bir kıvılcımla ateşlenerek yakılır ve bunun sonucunda aniden genleşerek pistonu aşağı doğru iter. Bazı yavaş yanma süreçlerinde ısı dışarı kaçamaz ve yakıt zamanla ısınarak birden alev ahr. Yaş şaman yığınlannda bu olay gerçekleşebihr ,.ve yığının iç kesimleri bir anda alev alacak ‘kadar ısınabilir. Buna kendiliğinden yanma denir.
Alev, ısı kadar ışığın da açığa:çıktığı bir yannıa bölgesidir (bak. Alev). Açık ateşte ‘ körnürün ancak bir bölümü yanar; ama bu, yanmamış parçacıkların akkor hale gelmesini
birikir. Gaz sobasında yakılacak olalti” gaz, püskürtme memesinde : havayla kanştınlırr İîavadaki oksijen gazdaki karbonun tümüyle yanma:sırii sağlar. Böylece, hemen hemen renksiz ya da soluk mor bir alev çıkar. En büyük ısı, bu renkte alev çıkaracak oranda karıştırılmış gaz-hava bileşi-I minden elde edilir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.