Anasayfa » YANGTZE IRMAĞI.

YANGTZE IRMAĞI.

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YANGTZE IRMAĞI.

 

“Uzun ırmak” anlamına gelen Yangtze, Çin’in ve Asya’nın en uzun ırmağıdır. Uzunlukta dünyada üçüncü gelen bu ırmak,. Yang-çe ve Changjiang adlarıyla da bilinir. Yangtze Irmağı Tibet smırmda, buzullarla kaplı dağlardan doğar. 1979’da kaynağı bulunduğunda ırmak yeniden ölçülmüş ve daha önce düşünüldüğünden de uzun olduğu anlaşılmıştır. Yangtze’nin toplam uzunluğu 6.300 kilometredir. . .
Doğu Çin Denizi’ne dökülen Yangtze, Çin’i boylu boyunca geçer ve kollarıyla birlikte en verimli bölgeleri akaçlar. Yangtze yüzyıllar boyunca önemli bir ticaret ve ulaşım yolu oldu. Irmağın ağzında Çin’in en büyük kenti olan Şanghay limanı yer alır. Irmak havzasında Nanking (Nanjing), Wuhan, Chongqing (Çungking) ve Chengdu (Çengtu) gibi nüfusu
2 milyonunüstünde olan büyük kentler vardır. ^
Yangtze yukarı çığırında. derin ve dar bir vadi boyunca büyük bir hızlâ^ Denize
doğru giden yolun. dağlar
arasındaki’ yadilerdi^lğeçere eyaletine, gireri Bürad verilen
Çin yelkehlilerihden yâfarlânıhr; irüıağih âkiş yönünün tersine yapılan yolculuklardaki ivinti, yerlerinde, çunkeler kıyılardan iplerle çekile-Yangtze’nin verimli ovasında birçol< kanal ve suyolu bulunur.
rek yol alabilir. Küçük buharh gemiler ve mavnalar ise yardım almaksızın Sichuan li-mânlanna girebilir. >
Yangtze Irmağı Hubei eyaletinde, sarp kenarlannın yüksekliği 610 metreyi bulan bir boğazdan geçer. Burada derinhği yaklaşık 152-182 metreye ulaşan Yangtze dünyanın en derin ırmağıdır. Tibet Dağlan’nın eriyen karlan ve ilkyaz yağmurlarıyla ırmak, olağan düzeyinin en az 60 metre üstüne kadar yükselir. Sonralan ise daha durgun bir çığır izler. îç bölgelerle deniz kıyısındaki limanlar arasında bir ulaşım ağı oluşturan Yangtze’nin iki yakası yer, yer köprülerle birbirine bağlanmıştır. Nariking ve Wuhan’da demiryolu köprüleri vardır.
Yangtze eskiden beri en önemli suyollarm-dan biri olmuştur.. 13. yüzyılda ünlü gezgin Marko Polo ırmak üzerinde işleyen sayısız tekneden çok etkilenmişti..; Irmak elektrik enerjisi ıkaynağiı olarak da çok elverişlidir. Ayrıca Wuhan’ın batısındaki Yichang’da büyük bir hidroelektrik santral yapılmaktadır. ,

Yazın yağan şiddetli yağmurlar yüzünden can ve mal kaybı ile sonuçlanan büyük taşkınlar olur. 1954’te Wuhan ve Nanking arasındaki 950 kilometrelik çığın boyunca taşan Yang^ tze’nin neden olduğu korkunç yıkım i hâlâ belleklerdedir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.