Yalancı Medeniyet!

Yalancı Medeniyet!

Ekim 1925 tarihli Servet-i Fünûn dergisinde yayınlanmış günümüze mesaj veren iki fotoğraf… Biri, Çinlilerin İngiliz mezalimine gösterdikleri tepkiyi (ki bugün Çin aynı zulmü masum Doğu Türkistan halkına karşı yapmakta); diğeri de Amerikalıların medeniyet anlayışını sergiliyor.

çinliler kendini zulme uğramış gösteriyor
çinliler kendini zulme uğramış gösteriyor


Çin’de ؛ngiiiz Mezalimi: Çinliler, zulme uğramış biçarelerin resimlerini bütün memlekette teşhir ediyor ve Avrupa medeniyeti namına irtikab olunan mezalimi güsteriyor.

Amerikalıların yeni tayyare bombaları ki, tanesi iki ton ağırlığında ve bir şehri on dakikada tahribe kafidir. Ne âlâ medeniyet!

(Servet-i Fiinun, 1 Teşrin-i Evvel 1341, C.58)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.