YAKUTLAR

Rusya’daki Türk topluluklarından.
Doğu Sibirya’da Yakut Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti’nde yaşarlar. Çoğunluğu burada olmasına
rağmen dağınık halde çeşitli bölgelerde de Yakutlılar bulunur.
Rusya’daki Krasnoyar, Taymır, Evinki, Mağadan,
Sahalin Amur bölgelerinde de Yakutlar vardır.
Yakutların asıl yurtları Baykal Gölü çevresidir.
Bayrutlar’ın baskısıyla Onyedinci ve Onsekizinci yüzyılda
kuzeye göç ederek, bugünkü yurtlarına geldiler.
Rusya’nın hâkimiyetine girdiler. Şamanizm inancında
olduklarından, Hıristiyan Rus misyonerlerinin faaliyeti
ile Hıristiyanlaşmaya başladılar. Ondokuzuncu yüzyılda Hıristiyanlığı kabullenmeye mecbur oldular.
Yakutlar, Hıristiyanlaşmalarına rağmen, Şamanizm
inancını bütünüyle kaybetmemişlerdir. Fakat Ruslaş­
tırma faaliyeti fazla olduğundan Ruslaşmaktadırlar.
Yakutlar’ın dili Türkçe’nin bir lehçesi olmasına rağ­
men, Ruslar’ın tesiri ile önce Rus, sonra lâtin daha sonra
da lâtin esasına dayanan yeni bir alfabe sistemi kabul
edilmiştir. Yakutça’ya son zamanlarda pek çok Rusça
kelime girmiştir. Rusça kelime sayısı ve nisbeti devamlı
artmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)