YAK

Alm, Jak, Fr, Yack, İng, Yak Familyası, Boynuzlugiller
(Bovidae), Yaşadığı Yerler, Yüksek Tibet
yaylalannda, Özellikleri: Sırtı bir nevi hörgüçlti; uzun
kıllı bir sığırdır. “Tibet sığın” da denir. Yabanilerin
rengi siyahımtıraktır. Boynuzlan 90 cm’ye ulaşır,
Ömrü, 25 yıl kadar, Çeşitleri, Yaşayan tek türüdür.’
Yabaniler evcil soylardan daha iri ve güçlüdür.
Tibetin yaylalarında yaşayan iri ve uzun tüylü bir
sığır. Tibet öküzü de denir. Sırtında hörgüce benzer bir
yükseklik vardır. Kuyruk ve yanlanndaki tüyleri hemen
hemen yere değecek kadar uzundur. Yabani olanlan
dünyanın en yüksek ve ıssız olan Tibet yaylalannın
(>000 metre yüksekliğine kadar çıkarlar. Bacaklan kısa
fakat güçlüdür. En tehlikeli dağ yollannda rahatça dola­
şırlar. Erkeğin yüksekliği 190 cm’yı bulur. 720 kg. gelenleri
vardır. Evcil olanlan biraz daha küçüktür. Yak,
tehlikeli dağ geçitlerinde en iyi bir yük ve çekim hayvanı­
dır. Etinden, derisinden, kılından ve sütünden de istifade
edilir. Kuyruğunun uzun tüyleri, eskiden
-mızrakların ucuna tuğ ve atlann boğazlarına katar
(tüylü gerdan) olarak takılırdı. Yumuşak olan tüylerinden
peruk dahi yapılabilmektedir. Yabani yaklann
erkekleri 3-5 bireylik gruplar halinde, dişiler ise yavrularla
beraber 20-200 başlık sürüler halinde dolaşırlar.
Üreme devrelerinde erkekler arasında şiddetli döğüşler
olur. Her erkek sürüden ayırdığı 4-5 dişi ile beraber
dolaşır. Çiftleşme sonbaharda olur. Yavrular 10 ay
kadar sonra taze oüann bol olduğu Nisan ve Haziran,
aylannda doğarlar. Her dişi tek yavru doğurur ve bir yıl
kadar yavrusuna baktığı için yılda bir çift olur. 25 yıl
kadar vaşarlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)