YAHOVA ŞAHİDLERİ

Gizli bir dinî cemiyet.
Maksat ve gayesini tamamen gizli tutan, milletlerarası
bir teşkilata sahip bu şebeke 1874-1884 yıllan arasında
Tharls Roussel tarafından kuruldu. Sık sık isim değiştirdikten
sonra 1921 yılında yaptıkları kongrede “Yahova
Şahidleri” ismini aldılar. Bu gizli tarikatın merkezi Brooklyn
(Amerika)’dadır. Yahova Şahidleri mensupları
1938’de merkezden gelen bir emirle din konusunda
bağımsız hareket etmeyi tamamen ortadan kaldırdılar.
Bütün meselelerde hiç itirazsız merkeze tâbi oldular.
Böylece şahsî düşünüş ve ferdî karar verme ortadan
kalktı.
Hıristiyanların Kitabı Mukaddeslerinden kendilerine
göre değişik mânâlar çıkaran Yahovacılar kurulduğu
günden itibaren devamlı değişikliğe uğradı. Bu
sistem 1917-1928 villan arasında öğrettikleri hususlarda
ve inançlannda 148 değişikliğe gitti. Karmakanşık bir
inanç sistemi olan Yahovacılık, Yahudiliğe oldukça
yakın olmalarına rağmen Yahudilik değildir. Hıristiyanlıkla da yakından alâkadar olmalanna rağmen
onlardan da ayrıdır. Tarikat mensuplan kendilerini
“Yeni Millet” kabul ederler. Bu sebepten hiçbir milletin
bayrak ve sancağını benimsemezler. Kendilerinden
başka bütün topluluklan şeytanî sayarlar. Vatan ve
millet kabul etmezler, gayeleri teokratik bir dünya
krallığıdır.
Kurulmuş makina gibi merkezden gelen fikir ve
düşüncelerin propagandasını yapan Yahovacılar hepsi
aynı şeyi anlatırlar. Tatlı, okyaşıyıcı dillerle bilhassa
müslüman çocuklarını aldatmaya kendi gayelerine hizmet
ettirmeye çalışırlar. Telefon rehberlerinden aldıkları
adreslere, broşürler, risaleler gönderirler. Şık, süslü
giyinmiş güzel kızlan kapı kapı dolaştırarak evlere, iş
yerlerine bu risaleleri bıraktınrlar. Bu dini teşkilatın
yayınevleri, çiftlikleri, okulları, muhtelif maksatlarla
kurulmuş komiteleri, müfettişleri bulunmaktadır.
“Tarassut Kulesi” ve “İsyan” isimli mecmualardan
ayda beş milyonun üzerinde çeşitli lisanlarda basarak
dağıtırlar.
Günümüzde bütün dünyada bir milyondan fazla
taraftan olduğu bildirilmektedir. Bunlar üç zümreye
ayrılır. İlk iki zümre sadıklar olup, bunlar yüzelli bin
civarındadır. Geri kalanlar ise uşak ve hizmetçi mevkiindedirler.
Teşkilata yeni girenler bu üçüncü zümre
olmayı baştan kabul ederler.
Müstakil bir dine sahip olmayan, kendisini açıkça
ortaya koymayan bu gizli teşkilat devletimizin hukukî,
İçtimaî, siyasî, İktisadî temel nizamlarına tamamen
aykırı bir kuruluştur. Aynı zamanda İslâmiyetin tam
düşmanıdırlar.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)