YAĞMURCUN.

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

YAĞMURCUN.

 

Yağmurcunlar oldukça iri yapıh ve geniş göğüslü kıyı kuşlarıdır. Kıyı boyunca bir an durup sonra hızla koşuşturmaları, kurmalı oyuncakları anımsatır. Gagaları düz, kanatlan uzun ve sivri uçludur. Tüyleri çevrelerine uygun renkı ve desenlerdedir. Örneğin altın yağmurcunları {Pluvialis cinsi) siyah ve altın sarısıyla nakışlanan üst bölümleri sayesinde, üredikleri çayır ve’ tundralarda ayırt etmek çok güçtür.
Yağmurcunlarm değişik adlarla tanınan birkaç yakın akrabası vardır. Bunlardan cılı-bıtların (Charadrius cinsi) genellikle alnı beyaz, gerdanı bir ya da iki şeritlidir. Bu şeritler gövdeyi belirleyen çizgileri bozarak üremeye ya da kışlamaya geldikleri çakıllı kıyılarda çevreye karışmalarını sağlar.
Kızkuşlan \Vanellus cinsi) genellikle ince ve uzun tepelikleriyle dikkat çeker. Yeni 2^1anda’ ya özgü eğrigaga (Anarhynchus frontalis), adını yana doğru eğrilmiş gagasından alır. Çamurlu
sularda tırpan gibi kullanabildiği bu gagasının başka kuşlar arasında benzeri yoktur!
Yağmurcunlar hızlı uçar. Islığa benzer melodik bir ötüşleri vardır. Tehlikeyi sezdiklerinde hemen öteki kuşlan uyarırlar. Yağmurcunlar üreme mevsimi dışında sürüler hâlinde beslenirler. Bazıları uzak yerlere göç-eder. Amerika altın yağmurcunu (/’/wvza/w domini-ca) göç sırasında Kuzey Kutup Bölgesi’nden Arjantin ve Avustralya’ya kadar gider.
Yağmurcunlar genellikle yerdeki bir oyuğa yuya .yaparlar. Hem’ erkek, hem de dişi kuluçkaya yatar ve yumurtadan çıktıktan heröen sonra koşuşturrriâya başlayabilen, hav tüyleriyle, kaph yavrularına birlikte bakarlar.
Yağrnurçunlardan ayrı bir familyada yer alriıasınâ’karşın, siyah ve beyaz tüylü, uzun bacaklı bir kuşa da bazı behzerliklerine daya-nilarak yengeç yağmurcunu (Dromâs drdeola) adi verilmiştir; Hint Okyânusu’nun kıyı şeridinde yaşayan bu tür midye gibi yumuşakçâla-nj-yengeç gibi kabuklulâri iri vp güçlü gagalarıyla kırarak-besleni


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.