YABANCI SERMAYE

Bir ülkeye
ekonomik gayelerle çeşitli şekillerde gelen sermaye. Bu
para, ham madde, teçhizat, tesis ve teknoloji şeklinde
olabilir. Dünya devletlerinin pekçoğunun kanunlarında
yabancı sermayeyi teşvik eden maddeler vardır. Yalnız
yabancı sermayenin ana hedefi yüksek kâr sağlayıp,
bunun önemli bir kısmını döviz halinde dışanya çıkarmak
olduğundan devletler bunun asgaride olması için
gerekli tedbirleri alırlar.
Yabancı sermayenin sadece az gelişmiş veya geliş­
mekte olan ülkelere geldiği, zengin gelişmiş ülkelere gitmediği
fikri yanlış bir hükümdür. Halbuki yabancı
sermaye kâr imkânı olan her ülkeye, kanunî bir mahsur
olmadıkça, kendisini garantide bulduğu müddetçe girer
ve çalışır. Dünya devletleri içinde zenginliği ve teknolojisi
ile en önde gelen A.B.D. ve Japonya’da pek çok
yabancı sermayeli firma faaliyet göstermektedir. Bu ve
bunlara benzer devletlerin istikrarlı idareleri, özel mülkiyetin
kanunlarla himaye edilmeleri, yabancı sermayenin
tercih sebepleridir. Günümüzde yabancı sermaye
hareketleri sadece demokrasi ile idare edilen devletlere
ait bir olay olmaktan çıkmıştır. Sosyalist doğu bloku
devletlerinin bir kısmı da yavaş yavaş yabancı sermayeyi
kendi ülkelerine çekmenin şartlarını aramaktadırlar.
Memleketimizde yabancı sermayenin gelmesi Devlet
Plânlama Teşkilatının onaylaması ve Bakanlar
Kurulunun müsadesi ile olmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)