YA ’KÜB-I ÇERHÎ

İslâm âlimlerinin ve evliyanın
büyüklerinden. İnsanların itikat, amel, ibadet ve ahlâk
hususunda doğruyu öğrenmeleri ve yapmaları, böylece
Allahü teâlânın rızasına kavuşmaları için rehberlik
• edip, buna kavuşturan ve kendilerine “silsile-i âliyye”
denilen İslâm âlimlerinin onyedincisidir. Gazne’de Çerh
köyünde doğdu. 1447 (H. 851) senesinde Hülfetü’de
vefat etti.
Hiratta ve Mısır’da ilim tahsil etti. Buhara’ya gidip,
Bahaeddîn-i Nakş-ibend hazretlerinin sohbetlerinde
bulunup ondan feyz aldı. Tasavvuf ilminde hocası
Alaeddin-i Attar’dı. O’nun sohbetlerinde kemale geldi.
Çok kimseye doğru yolu gösterip hidayete kavuşturdu.
Yetiştirdiği âlim ve velilerin en büyüğü Ubeydullah-ı
Ahrardır (Bkz. Ubeydullah-ı Ahrar).
Mülk sûresi ve Amme cüzüne yaptığı tefsiri ve Farisi
(Rısale-i Unsiyye) adlı eseri vardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)