XVIII. yy’daki toplumsal ve ekonomik gelişmeler

1700’lerde İngiliz kolonileri hem n^üfus hem de zenginlik açısından büyük bir hızla geliştiler. Ticaret gelişirken, kentler büyüdü. 1700’de Kanada’nın güneyindeki kolonilerde yaşayan 250 000 göçmenin sayısı, 1775’te 2 500 000’e, 1800’de 5 300 000’e yükseldi. XVIII. yy’da bazı İngiliz olmayan etnik gruplar da İngiliz kolonilerine büyük kitleler halinde göçtüler. Luthercileri Salzburg’dan (Avusturya), Yeni Dünya’ya giderken canlandıran bir Alman gravürü (1732). XVIII. yy’da pek çok protestan Alman, dinsel kovuşturmadan kaçmak için Kuzey Amerika’ya göçmüş, bunların % 70’ten çoğu orta kesimdeki kolonilere yerleşmiştir. 1775’te, Orta Koloniler’e ve Güney Koloniler’e yerleş­ miş Almanlar’ın sayısı 250 000 kadardı. Bunlar lutherci ve calvinci ya da moravyalılar, mennonitler, amişler, vb. aşırı dinci tarikatların üyeleriydiler. Özellikle aşırı dinciler, İngilizce konuşan insanlardan kaçınmak için ayrı yaşamayı yeğlediler. 1730’lardan başlayarak, Ba­ ğımsızlık Savaşı’na kadar, sayıları 250 000’i bulan bir İskoç-İrlandalı göçmen dalgası da İngiliz olmayan topluluğa katıldı. Pennsylvania’ya, günümüzdeki New York eyaletinde Hudson vadisine ve Güney’in kırsal kesimlerine yoğun olarak yerleşen bu göçmenlerin çoğu, sözleşmeli “beyaz köleler”, çok az bir bölümü de İngiliz cezaevlerinden gönderilmiş suçlulardı (aralarında katiller, hırsızlar ve borç yüzünden hüküm giymiş mahkûmlar vardı). 1732’de Georgia kolonisi, James Oglethorpe tarafından yönetilen reformculara bağışlandı. Oglathorpe, bir yandan koloniyi İngiliz suçlular için bir sığınağa dö­ nüştürürken, bir yandan da İspanyol Florida’sına karşı bir tampon bölge oluşturdu. Bu arada Georgia’da da İngiliz olmayan birçok kişi tarafından bir koloni kuruld

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.