XVII. YÜZYILDA AVRUPA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

XVII. YÜZYILDA AVRUPA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

XVII. YÜZYILDA AVRUPA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

XVII. YÜZYILDA AVRUPA KÜLTÜR VE UYGARLIĞI

10 — Avrupa’da Bilim Rönesansının Doğması:

XVII. yüzyılda Avrupa bilim, sanat:, kültür ve edebiyat bakımınc ilerlemiştir. Bu yüzden Avrupa’da bilim Rönesansı olmuş, bu sayede J skolastik düşünceden tüm kurtulmuştur.

Bilim Rönesansı İngiliz Beykra (Bocon) ile başlamıştır. Bunun dİ metodunu bularak bilimde esas tutması ve Fransız Dekart’m Metot Nutuk (Discours de la Methode) adlı eserini yayınlaması bilimsel çalıg yollarını açmıştır.

XVII. yüzyılda fen alanında büyük ilerlemeler oldu. Toriçeüi ha basıncın! ispatladı. Paskal (Pascal) fizik ve matematikte yeni keşifler İngiliz Nuiton (Neıvton) çekim kanunlarım, Galile teleskopu buldular, gezegen yıldızların bağlı oldukları kanunları bularak modem astrono| öncüsü oldu. Alman Laypniz matematikte yeni buluşlar yaptı.

Gene bu yüzyılda Fransız DBni Papen (Deniş Papin) buhar kuvıj bularak, bunun endüstride bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini j
ı

buluş, daha sonraki yüzyılda büyük endüstri devrilişinin yapılmasını
Edebiyat ve Güzel Sanatlarda İlerleme. Kî«*l»i*min Doğması:

yüzyılda, edebiyat ve güzel sanatlar alanında boyayan Rönesans, pttr yılda klasik devrine ulaştı. Bundan dolayı bu yüzyıla Klasik Edebi» Klasik Sanat Devri denilmektedir.

«biyatta klasisizm, millî dillerin kullanılmasından »onra doğdu. Bunlun her memlekette millî dillerde yazılmış olan klasik eserler meydana Bununla beraber XVII. yüzyılda klasik edebiyat ve sanatın vatanı Fransa Qu yüzyılda Fransa’da dünya çapında ün kazanan büyük yazar ve sanat-(isti. Bunlar FrşÂısız klasik edebiyat ve sanatını yaramlar. r» imiz klasik yazarları içinde Rasın, Molyer, Lsfoîifm Defeart, Paskal, başta gelirler (bkz. Resim: 63, 64, 65, 66). Eu arada Ispanya’da *df*biyat /Öervantes ile en olgun devrine ulaştı. İngiltere’de ise «ibi bir /dâhi yetişti.

XVII. yüzyılda giizel sanatlar da (Resim, heykeltıraşlık, mimarlık) klasik s «laftı. Fransa’da klasik Rubens ve Löbron ile en yüksek dere-b”Mıa Hollanda’da Rambrand, Ispanya’da ise Vela*fe«* klasik reraain oldular.

buluş, daha sonraki yüzyılda büyük endüstri devrilişinin yapılmasını
Edebiyat ve Güzel Sanatlarda İlerleme. Kî«*l»i*min Doğması:

yüzyılda, edebiyat ve güzel sanatlar alanında boyayan Rönesans, pttr yılda klasik devrine ulaştı. Bundan dolayı bu yüzyıla Klasik Edebi» Klasik Sanat Devri denilmektedir.

«biyatta klasisizm, millî dillerin kullanılmasından »onra doğdu. Bunlun her memlekette millî dillerde yazılmış olan klasik eserler meydana Bununla beraber XVII. yüzyılda klasik edebiyat ve sanatın vatanı Fransa Qu yüzyılda Fransa’da dünya çapında ün kazanan büyük yazar ve sanat-(isti. Bunlar FrşÂısız klasik edebiyat ve sanatını yaramlar. r» imiz klasik yazarları içinde Rasın, Molyer, Lsfoîifm Defeart, Paskal, başta gelirler (bkz. Resim: 63, 64, 65, 66). Eu arada Ispanya’da *df*biyat /Öervantes ile en olgun devrine ulaştı. İngiltere’de ise «ibi bir /dâhi yetişti.

XVII. yüzyılda giizel sanatlar da (Resim, heykeltıraşlık, mimarlık) klasik s «laftı. Fransa’da klasik Rubens ve Löbron ile en yüksek dere-b”Mıa Hollanda’da Rambrand, Ispanya’da ise Vela*fe«* klasik reraain oldular.

DEĞERLENDİRME SORULARI VE ÖDEVLE??
XVII. yüzyılda Avrupa’nın siyasal durumu nasıldı?

XVII. yüzyılda Avrupa’da ne gibi siyasal olaylar olmuştur?

İngiltere’de meşrutiyet yönetimi nasıl, kurulmuştur?

Fransa, Avrupa’da üstünlük kurmak isin haafii sav ağları yapmıştır? Rusya’nız» .hatalüasması nasıl olmugtur?
6 — Avrupa’da sömürgecilik

ne zaman bağlamı» ?• tir?

7 — XVII. yüzyılda Avrupa’da

nesansı nasıl doğmuştur?

8 — XVII. yüzyılda Avrupa’da

güzel sanatlarda ne gibi olmuş ve kiasisiKK. nasıl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.