WYSPİANSKİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(Stanisfavv), polonyalı ressam ve yazar (Krakövv 1869 – ay. y. 1907). “Genç-Polonya” kuşağı moderniz- minin en önemli temsilcilerindendir. Rönesans sanatçıları gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Krakövv Güzel sanatlar oku- lu’nda ve gittiği Paris’te öğrenim gördü. Süslemeler, vitraylar ve (ilyada için) kitap resimleri gerçekleştirdi. Kraköw müzesi’n- de birçok yapıtı vardır. Tiyatro anlayışı, mitolojiyi tarihe, plastik kompozisyonu (eski, yeni sözcüklerin ve lehçenin bir arada bulunduğu) sözün “estetik” kullanımına katan bir bütünsel tiyatro çerçevesinde hem VVagner’in, hem de Gordon Craig’in görüşlerini temsil eder. Tiyatro oyunları üç döneme ayrılır: tarihsel dönem (la Varso- vienne[fr. çev.], 1898, 1830 ayaklanmasını anlatır; Lelevvel, 1899; Legion, 1900; Kazimierz VVİetki, 1900; Bolesfaw Smialy, 1903; Noc Listopadova, 1904; Samuel Zborovvski, 1905); konularını Antikçağ’a taşıdığı “klasik” dönem (Meteager, 1899; Protesilas i Laodamia, 1899; Powröt Odys- sa, 1907); yunan trajedisindeki alın yazısı ve ahlaki sorumluluk sorunlarını ele almayı da ihmal etmediği güncel dönem (Klatwa, 1899; Sfdziowie, 1907). Bütün bu görüşler Hfese/e’de (1901) birleşir ve birbirine karışır. Gerçekten de bu yapıt, Noel yortusunun halk misterlerinden esinlenen bir yapı içinde romantiklerin ironisini, törelerin gülünçlüğünü ve patetiği bir araya getirir Bunların her biri aynı soruna yönelik değişik yaklaşımlardır. VVyspiariski’ye göre bu sorun, bir ulusun iki yünlü bir “ol- gunlaşmamışlık” yüzünden kendi ruhunu kendinin mahpus etmesidir. VVyspiartski, ol- gunlaşmamışlığın iki yönü olarak bir yanda çok az tarihselleşmiş bir sınıf olarak köylüleri, öbür yandan da fazla tarihselleşmiş bir sınıf olan aydınları gösterir.WYSS (Johann David), isviçreli rahip (Bern 1743 – ay. y. 1818). 1812-1827’de oğlu JOHANN RUDOLF’un (Bern 1781 – ay. y. 1830) katkısıyla yayımlanan isviçreli Robin- son* (Der schvveizericher Robinson) ile tanındı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.