Wissencschaft der Loglk

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(Mantık bilimi), Friedrich Hegel’in yapıtı (1812-1816). Başlığına rağmen bu bir metafizik yapıtıdır. Zaten Hegel de yapıtın 1. basımının önsözünde şöyıe demiştir: “Mantık bilimi gerçek metafiziği ya da tam anlamıyla kurgusal felsefeyi meydana getirir.” Mantık ile metafiziğin bu biçimde özdeşleştirilmesi, Hegel’e göre her düşüncenin biçim ve içerik yönünden diyalektik olarak
birbirine bağlanmasının sonucudur: “Mantık soyut evrensel değil, bünyesinde somutun zenginliğini dışlaştıran evrenseldir” Bu durumda yapıtın amacı, “kategoriler” i en temel olanlardan (Varlık ilk kategoridir) başlayarak “çıkarsamak” ve böylece, onların içeriğini meydana getiren şeyleri, gerçeğe, yani “Doğa”dan başka bir şey olmayan “bütünsellik olarak idea” ya ulaşacak biçimde ortaya çıkarmaktır. Bu noktadan sonra “Mantık bilimi”nin yerini “Doğa felsefesi”, daha sonra da “Tin felsefesi” alacaktır; bu iki felsefeyse, Hegel’in aynı başlıkları taşıyan iki yapıtında ele alınacaktır. Mutlak idea’dan doğaya varan bir gelişme, hegelciliği “diyalektik bir idealizm” olarak tanımlama olanağı verir.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.