William II

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

‘William II (yaklaşık 1056-1100).

 

Saç renginden dolayı,Kızıl William takma adıyla am-lan II. WiÜiam, Fatih William’ın üçüncü oğluydu. Babasının aksine, dinsel kaygılan olmayan, ama cesur ve kararlı bir kişiliği vairdı; Aynı zamanda iyi bir .askerdi. 31 yaşında taç i giydi. I. WiUiam’m küçük ağabeyi ıRobert’ı Normandiya dükü yapması,, iki kardeş arasında uzun yıllar sürecek olan bir çıkar çatışmasına yol açtı.
1088’de Robert’ın kral olmasını isteyenler II. AVilliam’a karşı ayaklandılar. Ama Robert Fransa’dan gelmekte gecikince II. William ayaklanmayı kolayca bastırdı. William 1091’de öbür kardeşi Henry’ye karşı Robert’ la birleşti. Henry’yi yendikten sonra 1094’te tekrar Robert’a karşı tavır aldı. 1096’da Robert I. Haçlı Seferi’ne katılabilmek için kardeşi William’dan Normandiya Düklüğü’ne karşılık borç istedi: Gerekli parayı sağlayınca da yola çıktı. William bundan sonra ülkenin yönetiminde tek söz sahibi durumuna geldi. Isku^ya’yı ûa cic gcçiıcıck gücünü pckişıirtii.
Kiliseyi ve kilise geHrlenni de kendisine bağlamak amacıyla Canterbury başpiskoposu öldüğünde yerine yenisini atamadı. Dört yıl sonra yeni bir başpiskopos atadı, ama kihse gelirlerini ve topraklarını geri vermedi. llOO’de New Forest’ta boğazından okla vurularak öldü. Onu kimin öldürdüğü hiçbir zaman öğrenilemedi. Evlenmediği için ardında vâris bırakmadı., I. Charles’ın torunu, Oranj prensi ve Felemenk Cumhuriyeti vahşiydi. 1677’de II. James’in büyük kızı Mary’le evlendi. 1688’de “Şanh Devrim” ya da “Kansız Devrim” olarak adlandınlan hareketin ardından İngiltere kralı oldu.Haziran 1688’de Amiral Arthur Herbert,
II. Jâmes’in tahttan indirilmesini isteyen ve üst düzeyde görevli yedi kişinin imzasını taşıyan bir mektupla Wilham’ı İngiltere’ye getirmek üzere Felemenk Cum.huriyeti’ne gitti. William 15 Kasım’da ordusuyla birlikte Tor Koyu’na çıktı. II. James Fransa’ya kaçtı. 1689’da parlamento İngiltere tahtını Wilham ve Mary’e bıraktığını açıkladı. William ertesi yıl Boyne Savaşı’nda, İrlanda’da kendisine karşı gelen Stuart hanedanına boyun eğdirdi.
William İngiltere kralı olmadan önce Fransa Kralı XIV. Louis’yle altı yıl savaşmış, ama yenilgiye uğramıştı. William yetenekh bir devlet adamıydı. 1697’de Louis’yle banş yaptı ve daha önce yitirdiği toprakların hepsini geri aldı. . ‘■ ,
Birçok bakımdan iyi bir yönetici olmasına karşın, William ülkesinde hiçbir zaman sevil-ntiedi. Ölümünden sonra yerine Mary’nin kız kardeşi Anne geçti.William IV (1765-1837). Lakabı “Denizci Kral” olan IV. William’m babası III. George’ du. 1830’da kardeşi IV. George’un ölümü üzerine tahta geçti.
William iyi yürekli ve iyi niyetli bir insandı. Bir denizci olarak büyütülmüş, birçok savaşa katılmıştı. Ama kral olarak zayıf ve tutarsızdı. İngiltere’de bakanlar kurulunun ilk temellerini atan, İngiliz soylularının ve büyük toprak sahiplerinin yönetim üzerindeki etkilerini sınırlandıran 1832 Reform Yasası onun döner minde onaylandı. IV. William dönemindeki öteki önemli olaylar İngiliz kolonilerinde köleliğin kaldırılması ve İrlanda Kilisesi’nin reformlarla yeniden düzenlenmesiydi. Öldüğünde yerine kuzeni Kraliçe Victoria geçti;
WILLIAMS, Tennessee (1911-1983). Toplumsal ve psikolojik baskılara dayanamayarak yıkılan insanlan işleyen oyunlanyla tanınan ABD’H yazar Tennessee Williams, Mis-sissippi eyaletindeki Golumbus’ta doğdu. 13 yaşındayken ailesi St. Louis’e taşındı. Liseyi bitirdikten sonra Missouri Üniversitesi’ne girdi. Büyük Dünya Bunalımı sırasında okuldan ayrılarak bir ayakkabı fabrikasında çalışmaya başladı. Daha sonra Iowa Üniversitesi’nde oyun yazarlığı öğrenimi gördü. 1938’de bu okulu bitirdi. Kentten kente dolaşarak garsonluk ve tiyatroda yer göstericiliği gibi çeşitli işlerde çalışırken bir yandan da yazıyor, bazı oyunları küçük tiyatrolarda sahneleniyordu.
Williams’ın oyunlannda bireysel kaygılar yer ahr. Ne var ki, bu kaygılar öznel saplantılardan doğmaz. Toplumun değer yargılarıyla uzlaşamayan birey bazen eyleme başvurarak, çoğu zaman da toplumdan uzaklaşıp kendi iç dünyasına kapanarak bir kaçış yolu arar. Wil-liams’ı üne kavuşturan ilk oyunu, bir bakıma kendi yaşamından öğeler içeren Sırça Kümes’ tir {The Glass Menagerie; 1944). Sonradan yoksullaşmış üç kişilik bir aileyi konu alan bu oyunda, geçmişin özlemiyle yaşayan anne güçlü ve baskıcıdır. Bir bacağı sakat olan kızı Laura’ya koca bulmaya çalışmaktadır. Laura bedensel özrünün yarattığı eziklik.duygusuyla içine kapanık bir yaşam sürer. Yalnızlığını topladığı cam heykelciklerle paylaşarak kendi düş dünyasında yaşar. j .
Williams’ın bundan sonra sahnelenen Arzu
Tramvayı {A Streetcar Named Desire\ 1947) adlı oyunu Pulitzer Ödülü’nü kazandı. Bu oyunda güneyli soyluların son temsilcilerinden olan Blanche Du Bois, güneye,özgü ahlak değerleri ve kendi, kişisel kararlarinin yarattı-ği’tçıkmaza sürükl.e^ıir. Williams’ın bunları izleyen Dövme Gül (The Rose Tattpo; 1951), Pulitzer Ödülü alan Cat on a Hot Tin Roof (1955; “Kızgın Damdaki Kedi”) ye İguana Gecesi {The Night of the iguana-, 1961) gibi gene- toplum-birey çatışması üzerine kurulu oyunları filnıe de alınmıştır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.