William I (yaklaşık 1028-87).

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

William I (yaklaşık 1028-87).

Fatih, Wil-liam olarak anılan I. William, 1066’da Sakson-lar’ı yenerek İngiltere kralı oldu. Babası I. Robert Normandiya düküydü. I. Robert Kudüs’e, hac yolculuğuna çıkmadan önce, yolda ölmesi durumunda, Fransa kralının koruması altında olmak koşuluyla tahtını genç Wil-liam’a bıraktığını açıkladı. Babası 1035’te öldüğünde William daha küçük bir çocuktu. Normandiya dükü olduğunda ülke içindeki isyanlarla başa çıkmak zorunda kaldı. 20 yaşında Fransa kralının yardımıyla, Val-es-Dunes Savaşı’nda isyancı soylulan yenilgiye uğrattı ve sert bir yönetim kurdu.

1051’de İngiltere’yCj kuzeni İngiltere Kralı Aziz Edvvard’ı görmeye gitti. Bir söylentiye göre İngiltere tahtı için ondan söz aldıysa da, Edward ölüm döşeğindeyken tahtı Sakson so-
I. VVilliamyundan gelen Harold’a bıraktığını açıkladı. Buna karşı çıkan William papânm onayım alarak bir ordu kurdu ve 1066’da Manş Deni-zi’ni geçip İngiltere’ye ulaştı; Hastings Savâ-şı’nda Harold’u öldürerek tahta geçti.
Topraklar İngiliz soylulanndan ahnarak Norman lordlarmâ verildi. Bu olay İngiltere tarihine “Norman istilası” olarak geçti. Wil-liam ve onu izleyeıiler ülkeyi, krala hizmet etmek karşılığında toprak verdikleri ;büyük lordlar aracılığıyla yönettiler. Bu sistem feodalizm adıyla bilinir (feflA:. FEODALİZM). Zamanla İngilizler ile Normanlar arasındaki farkhhklar evlilikler yoluyla kayboldu. ‘VVilliam kendisine karşı çıkan lordlan tek tek sindirdi. 1066’da Londra’yı da feslim aldıktan sonra İngiltere kralı olarak taç giydi.
William hükümdarlığı sırasında oldukça
Fatih VVilliam’ı (en solda) savaş konseyinde gösteren bir duvar halısı. Onun ölümünden sonra yerine üçüncü oğlu Kızıl VVilliam (solda)geçti. Oda llÖO’de birav kazasmda.öldü. III. . VVilliarn ve karısı II. Mary (altta solda ve ortada), 1689’da yönetici oldukları Felemenk ‘
Cumhuriyeti’nden İngiltere’ye geldiler. II. James’In Fransa’ya kaçması üzerine tahta çıktılar. IV. VVilliam (altta , sağda) III. George’un  üçüncü oğluydu. Ağabeyi IV. George’un yerine kral • oldu.
Osne. Maıisell Collection (en solda),
British Library (solda). Alıra: National Portrait Gallery
IV. VVilliamsert ve baskıcı bir yönetim kurdu. Kendisine karşı gelenleri acımasızca cezalandırdı. Boyun eğmek isterneyen birçok İngiliz lordundan aldığı topraklan ödül olarak, kendini destekleyen Norman lordlanna verdi. 1067’de baş gösteren isyan, 1069’da Danlar’ın desteğiyle Kuzey İngiltere’de doruğa ulaştı. Wil-liam York’u ve kendisine boyun eğmeyen lordlann topraklannı yakıp yıktı. Bu topraklardan kaçmak zorunda kalan binlerce insan açlıktan ve soğuktan öldü. 1070’in bahannda V/illiam ordusunu dağıttı ve kendisine karşı
1071’de Ely Adası’ndaki, Hereward’ı ele geçirdi. 1072’de kuzeye yürüyerek İskoçya Kralı II. Malcolm’un kendisine bağlılık yemini etmesini sağladı.
William sonraki 15 yılı ülkesinin iç düzeniyle uğraşarak geçirdi. Soylulan dağıtıp egemenliği altına alarak kendisine karşı birleşip başkaldırmalannı önledi ve Avrupa’nın en güçlü kralı durumuna geldi. .
William bir yandan da İngiltere, Kilisesi’ nin güçlenmesi için çalıştı. Kilisenin güçlenmesini ve Roma Kilisesi’nden bağımsızlaşmasını sağlamak amacıyla, Canterbury Başpiskoposu Lanfranc’m da desteğini alarak papanın otoritesini tanımadığını açıkladı. Bu tarihten sonra William’ın izni olmadan. Roma Kilisesi’nden İngiliz kiliselerine hiçbir resmi bildiri gönderilemedi. AVilliam’dan sonraki İngiltere krallannın da bağımsız kilise düşüncesine bağh kahşı, papanın İngiltere’deki gücünü önemH ölçüde zayıflattı.
1087’de Fransa kralıyla savaşan William, Nantes kentini yaktı. Sayaş sırasında,atı sıcak küllere basınca ürktü yie onu üzerinden attı. Ağır biçimde yaralanan. William kısa sure sonra Normandiyâ’da, Rouen’de öldü.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.