WİLLEMIN ASSAULU

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Sessiz denir, (Dillenburg şatosu 1533 – Delft 1584), Hollanda stathouderi (1559-1567, 1572-1584), Dillenburg kontu Nassaulu VVİllem Vlll’in büyük oğlu. Kendisi bu unvanının yasal kalıtçısı olmamakla birlikte, yeğeni Nassaulu Renatus’un ölümünden sonra “Oran- ge prensi” unvanını aldı. Babası luther
ciydi, ancak katolik çevrede eğitim gördü, 1549’dan sonra Kari V’in, yakın çevresine kabul edildi. Hollanda yönetiminin Re- form’a karşı kötü davranışları Hollanda soylular sınıfı lideri durumuna geldiği anda, ispanya’dan ve katoliklikten yüz çevirmesine neden oldu. Önceleri, muhalefette kalan calvincilerin boşuna ısrarlarıyla karşılaşan VVİllem, sonunda onları ispanya’ ya karşı mücadeleye sokmayı başardı ve baskıdan kurtulmak için 1567’de göç etti. 1572’de geri döndü, kardeşi Nassaulu Ludwig ile birlikte, martta Zeelan^jjjia patlak veren ayaklanmayı düzenledi. 1573’te, deniz gueuxler’ini ispanyollar’ın üzerine gönderdi ve 1574’te Middelburg’u ele geçirdi. Hollanda genel valisi Zühiga y Re- ques6ns’in ölümünden yarattığı siyasal boşluk Sessiz VVİllem’in işine yaradı; Gent’ te barışın yeniden sağlanmasıyla on yedi eyalet tarafından stathouder olarak kabul edildi (1576). Ama 1579’da, güney eyaletleri Felipe ll’nin yönetimine geçti, ötekiler de, ayrılmayı benimseyen ve Birleşik Eya- letler’in temelini oluşturan Utrecht birliği antlaşması’nı imzaladılar. Vali Alessandro Farnese, Güney Hollanda’yı yeniden ele geçirmeyi başardı. Başkaldıran eyaletlerin egemenliğini Anjou düküne sunmayı düşünen VVİllem (1580), Kuzey’in protes- tan eyaletlerinin muhalefetiyle karşılaştı ve kendisi için kont unvanını kabul etmek zorunda kaldı. 1584’te, başı için ödül koyan ispanyollar, Nassaulu VVİllem l’i öldürttü- ler.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.