WİENER

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

(Norbert), amerikalı matematikçi (Columbia, Missouri, 1894 – Stockholm 1964). Mesleki çalışmalarının çoğunu Massachusetts institute of Techno- logy’de (MİT) yaptı. Özgün bir düşünce yapısı olan VVİener matematikte yeni ufuklar açtı. Fonksiyonel çözümlemede düz- gülü uzayların genel bir tanımını verdi. Rastlantısal süreçleri ve özellikle Brovvn devinimini, daha sonra da uyumlu çözümlemeyi inceledi, 1940’tan sonra, ikinci  Dünya savaşı’nın ortaya koyduğu teknik sorunlar onu iletişim kuramı üzerinde çalışmaya yöneltti. Böylece sibernetiğin- temelini attı ve 1948’de, otomatik kumandalı sistemlerin ilke ve uygulamalarını konu alan tüm bilim dallarının bilginleri arasında oldukça büyük bir ilgi uyandıran Cybernetics, or Control and Communica- tion in the Man and the Machıne (Sibernetik veya insanda ve makinede kontrol ve haberleşme) adlı kitabını yayımladı. Ayrıca dışdeğerbiçme ve geçici rastlantısal serileri süzme üzerinde önemli çalışmalar yaptı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.