WEGENER, Alfred Lothar

Alman jeofizikçisi
ve meteorolojisti. 1880’de Berlin’de doğdu ve 1930’da
Urönland’da buzların arasında donarak öldü. Lindenberg
Aeronotikal İnceleme Kurumu üyesi olarak havacılık
ve meteoroloji ile ilgili konularda çalışmalar yaptı.
1906, 1912, 1929 ve 1930 senelerinde olmak üzere dört
defa kutuplara seyahata çıktı. Hamburg jeofizik ve
meteoroloji profesörü idi.
Wegener atmosferin termodinamik özellikleri üzerinde
uzun müddet inceleme çalışmalan yapmıştır. 1911
senesinde bu konu ile ilgili olarak Thermodynamik der
Atmosphäre (Atmosferin termodinamiği) isimli kitabını
yazdı. Wegener’in bundan daha mühim çalışması
kıtalann kayma teorisidir. Bu konuda da 1915 senesinde
Die Enstehung der Kontinente und Ozeane (Kıtaların
ve Okyanusların Orijini) adlı kitabıdır. Bu teoriye
göre başlangıçta dünya üzerindeki bütün kara parçaları
bir bütün idi. Karalar birbirinden ayrılarak parçalanmış
ve bugünkü hâlini almıştır. Kıtalann kayması devam
etmektedir. Wegener bunu Batı Afrika kıyıları ile
Güney Amerika’mn doğu kıyılarındaki kaya yapılan­
ılın benzerliğini göstermesi ile ispat etmeye çalışmıştır.
Bu teori üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)