WEBER, Max

Alman sosyolog, ekonomici ve politik
yazan. 21 Nisan 1864 senesinde Erfurt’da doğdu ve
14 Haziran 1920 senesinde MünHı’de öldü. Hastalıklı
geçen gençlik yıllarında üniversiteye ara vererek Münih’
de bitirdi. Mesleğe başlar başlamaz sosyal tarih konularına
ağırlık vererek çalıştı. Bilhassa Rom a
İmparatorluğu’nun son zamanlarındaki sosyal problemleri
inceledi. Weber, daha sonra sosyoloji konusundaki
çalışmalannı daha da derinleştirerek devlet,
ekonomi, hukuk, din yönünden sosyal meselelere ehemmiyet
verdi.
Weber’in dikkatini çeken önemli bir sosyal konu
İslâm devletlerinde kapitalizm ve rasyonalizmin batı
devletlerine nazaran istihsâli zorlamada önemli bir
unsur olmayışıdır.
Weber, politika ile de uğraşmıştır. Politikaya doğrudan
doğruya girmemekle birlikte Birinci Dünya Harbi
öncesi ve sonrası politik tavsiyeleri ile gazete sütunlarında
oldukça tesirli olmuştur. Bismark ve William H’nin
bürokratik idare şartlanın tenkit ederek Almanya’nın
da A.B.D.’leri gibi radikal demokrasi kurallan içerisinde
emeğe kıymet verme ve kuvvetli dış politika prensipleri
üzerine idaresini savunmuştur.Weber, sosyoloji ile uğraşan bir çok sosyolog ve
metodolojistleri tesir altında bırakan bir sosyologdur.
Kalvenizm ve kapitalizm ile ilgili teorisi büyük tartışmalara
yol açmış ve bu konuda birçok yazı yazılmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)