WASHINGTON, George

Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucusu ve ilk devlet başkanı. 22 Şubat 1732 senesinde doğmuş ve 14 Aralık 1799 senesinde Mount Vernon’da ölmüştür. Dedeleri 1657 senesinde İngiltere’den göç etmiştir. Gençliğinde Virginia bölgesinde bir mühendis yanında arazi incelemesi yapmış, ağır tabiat şartlarına alışmıştır. Fransız ve yerlilerle savaşta İngilizlerle birlikte savaştı. İngilizlerle yakın münasebetlerde bulunduğundan onların asıl niyetlerinin sömürgecilik olduğunu anladı ve onlardan nefret etmeye başladı. Çiftliğine çekilip tütün ve diğer zirai işlerle uğraşmaya başlayınca İngilizlerin çiftçilerin mallarını yok pahasına alarak büyük kârlar elde ettiğini ve bu kârları asıl vatanları olan İngiltere’ye gönderdiklerini anladı. 1774 senesinde Ingiltere ile kolonileri arasındaki münasebetler oldukça gerginleşti-. Washington o sene ısrarlar üzerine Virginia Meclisi üyeliğine getirildi. 1776 senesinde Philadelphia şehrinde toplanan kongreye üye olarak katıldı. Kongre, Kurucu Meclis adı altında İngiliz mallarına karşı boykot ve Ingilizlere mal satmama kararı aldı. Şehir ve kasabalarda İngilizlere karşı açık mücadele edilmesi kararlaştırıldı. İngilizlerle savaşın başlaması üzerine Amerikan kuvvetlerinin başkomutanı olarak göreve getirildi. Amerikan birlikleri düzensiz olmasına rağmen, bunlarla Boston’a girerek şehri teslim aldı. 1781 senesinden sonra daha önce İngilizler tarafından bu topraklardan atılan Fransızlar Amerikan milliyetçi birliklerine yardım etmeye başlatıl. 1778 senesinde Fransız donanmasının bağımsızlık savaşında Amerikan kuvvetlerine yardımı savaşın gidişatına çok tesir etti. Nihayet 1782 senesinde A.B.D.Merinin bağımsızlığı İngilizler tarafından kabul edildi. 1789 senesinde A.B.D.’lerinin ilk devlet başkanı olarak göreve başladı. 1792 senesinde ikinci defa devlet başkanlığına seçildi. Washington devlet başkanı olarak yeni kurulan devletin temel politik yapısını düzene soktu. Devletin icra organlarını teşkilâtlandırarak faaliyete başlattı. İlkönce Savunma Bakanlığını, daha sonra Maliye Bakanlığını kurdu. Bunları devlet bakanlıklan ve ulaştırma^bakanlığı takip etti. Çalışmalarında daima tam bir sistemi oturtmaya uğraşmıştır. Birleşik devletler arasında uygulanacak ekonomik tedbirleri kanunlar halinde tespit ederek merkezî hükümetin kontrolunda federe bir idareyi esas almıştır. İngiliz, Fransız ve İspayollarla yaptığı politik anlaşmalar, hukuk konusunda aldığı tedbirler, devletin temelleri üzerine yükselmesinde büyük rol oynamıştır. 1796 senesinde üçüncü defa devlet başkanlığı seçimine aday gösterildi, yaptığı bir konuşma ile tecrübelerini dile getirip, tavsiyelerde bulunduktan sonra çiftliğine çekildi ve iki sene sonra orada öldü.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)