VVHITMAIM, Walt (1819-1892)

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

VVHITMAIM, Walt (1819-1892).

 

En çok Çimen Yapraklan {Ledves of Grass; 1855) adlı kitabıyla tanınan ABD’.li büyük şâir Waİt Whitman New York eyaletinde, Lohg Islând’ da doğdu. Brooklyn’de öğrenim gören Whit-man, 12 yaşında okulu bırakarak çeşitli işler-, de çalıştı. Marangozluk, bir, basımevinde çıraklık, gazete yazarlığı ve İ836-4rde Long Island’da öğretmenlik yapti; lŞ46’da Brook lyn Daily Eagle adlı gazeteyi yönetti. Bundan iki yıl sonra, Meksika’ Savaşı sonucu ele geçirilen töprşklardâ’ köleliğin yayılmasına karşı çıktığı için, görevinden uzaklaştırıldı.
Walt Whitman‘ 1855’te kendi olanaklarıyla çimen Yapraklan’m yayımladı. Bu yapıtın ünlü yazar Ralph Waldö Emerson’m öygüşü-nü kazanması, Whitman’ın şiirlerinin kısa zamanda; geniş bir,okur kitlesînce tanınmasını sağladı. Whitman bu yapıtında geleneksel ölçü ve uyaktan uzaklaşarak, serbest ve uzun dizelere yer veiTin, Sade ve coşkulu bir dil kullanır. Bu şiirler içerik bakımından da farklıdır. Amerikan halkını ye, demokrasiyi ilk gerçekleştiren ülke olarak ÂBD’yi öven Whitman, aslında ihsanı, dostluğu, sevgiyi ve özgürlüğü yüceltmiştir. En güzel şiirlerinden biri, Abraham Lincoln’m anısına yazdığı “Ön Bahçede Leylaklar Son Açtığında” (“When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d”) adlı bir ağıttır:Öt, qt, boz benekli kahverengi kuş,,
Bataklıklardan, ıssızlıklardan, çabbklardan söyle şarkını.
Alacakaranlıklardan, sedir ağaçlanndan, çam ağaçla-nndan.
Söyle sevgili kardeş, tiz ötüşünle söyle,
İnsanın şarkısını, sonsuz üzüntülü bir sesle.
Ey akıcı, özgür, ince olan!Ey ruhunu yıpratıp dağıtan Ey olağanüstü şarkıcı Yalnız seni duyuyorum — gene de yıldız tutuyor beni (ama nerdeyse bırakıp gidecek), Gene de leylak kavrayıcı kokusuyla tutuyor beni.Çeviri-, Memat Fuat
Whitman, Çimen Yaprakları’mn ilk basımındaki 12 şiirine her basımda yenilerini ekledi. Son basım (1892), ilkininbirkaç katı kalınhk-taydı. Whitman Amerikan İç Savaşı sırasında Washington hastanelerinde gönüllü olarak çalıştı. Daha sonra kısa bir süre çeşitli devlet I görevleri üstlendi. 1873’te vücudunun bir bö-
lümü felce uğradı. Öldüğünde çok sevilen bir şairdi.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.