BELGIUM-WATERLOO-BATTLE-NAPOLEON...Men dressed as Scottish soldiers fight in a reeanactment of the battle of Waterloo on June 21, 2009 with some 1,200 others history enthusiasts from 20 European countries. On June 18, 1815, Napoleon led his 72,000-strong army into battle with 120,000 mostly British and Prussian soldiers on the gently rolling plateau of Waterloo. For a long time the two forces remained in a bloody embrace, but at the end of the afternoon the French emperor's Great Army was routed at the hands of the Duke of Wellington and Field Marshal Bluecher. AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET (Photo credit should read DOMINIQUE FAGET/AFP/Getty Images)

VVATERLOO SAVAŞI,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

VVATERLOO SAVAŞI, sürgünde bulunduğu Elba Adası’ndan Fransa’ya dönerek bir kez daha Avrupa’ya egemen olmak amacıyla büyük bir ordunun başına geçeri Napolyön’un son yenilgisine uğradığı savaştır. 18 Haziran 1815’teki bu savaş Belçika’da, Waterloo köyünün 5 km güneyinde, Mont St. Jean köyünde olmuştur.

Waterloo Savaşı’rida Napolyon’un karşısında Wellington dükü komutasındaki İngiliz ordusu ve Mareşal Gebhard von Blücher komutasındaki Prusya ordusu vardı. İngiliz ordusunda HollandalI ve Belçikalı askerler de bulunuyordu. İngilizler ve PrusyalIlar rriütte-fikleri olan Rusya ve Avusturya ordularının da gelip kendilerine katılmasını beklerken.
Fransız ordusu 16 Haziran’da, Mont St. Jean’ ın güneyindeki Ligny’de Prusyalılar’a saldırdı ve onlan yendi. Wellington, Ligny’in batısındaki Quatre-Bras’da, Napolyon’un mareşallerinden Michel Ney komutasındaki bir Fransız birliğinin hücumunu karşıladıktan sonra Prusyalılar’ın yardımına geldi. Ama, akşam olduğunda kendisi de kötü bir durumdaydı ve yenilmek üzereydi.
Ertesi gün 17 Haziran’da PrusyalIlar geri çekildi. Wellington, Blücher’in kendisini destekleyeceğine inanarak Mont St. Jean’e gidip orada savaşa hazırlanmaya karar verdi. Bu karannı bildiren bir mesajı Blücher’e yolladı; ama bunun cevabının gelmesi bir süre alacaktı. Napolyon komutasındaki Fransız ordusu öğleden sonraya kadar takibe girişmeyince, Wellington’. geçe olmadan önce ‘ Mont St. Jean’e ulaşmayı başardı. O gece saat ikide Blücher’in yardıma gelebileceğini bildiren mesajı eline ulaşınca, Wellington orada kalıp çarpışmaya karar verdi. . ^
17 Haziran günü öğleden sonra başlayan yağmur bütün gece yağmış ve toprağı balçığa çevirmişti. Napolyon askerlerini ve toplanm savaş düzenine sokmak için toprağın kurumasını bekledi. Bü sırada İngilizler kendilerini
Hulton Picture Library
Wellington dükü, VVaterloo Savaşı’nda.düşmanın top ateşinden büyük ölçüde koruyan bir sırtın arkasında mevzilendiler. Sırtın önünde Hougoumont ve La Haye Sainte çiftlikleri vardı. İngilizler bu iki çiftliği de işgal ettiler.
Napolyon’un komutanlanndan Mareşal Grouchy PrusyalIlar’a saldınrken. Mareşal Ney de We!lington’m birliklerinin üzerine gönderildi. Şiddetli çarpışmalardan sonra La Haye Sainte çiftliğine saldıran Mareşal Ney, daha sonra süvarilerini Wellington’ın piyadelerinin üzerine gönderdi. Piyadeler Fransız süvaniennın tekrar tekrar yaptığı saidıniara karşı koydular ve bu sırada öbür birlikler sırtın gerisine çekildi. Saat dört buçuğa doğru Prusya birlikleri de savaş alanına ulaştı.
Bir buçuk saat kadar sonra Fransızlar La Haye Sainte çiftliğini ele geçirmişti; ama Fransızlar’ın geri çekilme yollan artık Prusya-hlar’m ateşi altındaydı. O zaman Napolyon, o ana kadar geride tuttuğu eski ve deneyimli askerlerden oluşan Muhafiz Birlikleri’ni savaşa sürmeye karar verdi. Muhafız Birlikleri Prusyalılar’ı geri püskürttü ve bir süre için şans Fransızlar’dan yana göründü. Ama, sonunda İngilizler onları yenmeyi başardı. Saldıran İngiliz, Prusya ve Hollanda kuvvetleri karşısında Muhafiz Birlikleri’nin direnişi akşam sekizde kırıldı. İki Muhafız Birliği taburu, kendilerini izleyen Prusya birlikleri karşısında çekilme yollannı koruyarak düzenli biçimde çekildiler.
Napolyon savaş alanından ayrılarak Paris’e
Camera PressVVatson ve Crick 1953’te Cambridge’deki Cavendish Laboratuvarı’nda, hazırladıkları DNA modeliyle birlikte.
“yaşam molekülü” denen DNA’nm yapısını belirlemeleridir.
Hayvanlar ve bitkiler ürerken, genlerini döllerine aktarırlar. Genler, her hücrede bulunan ve mikroskobik iphkçikleri andıran kromozomların üzerinde yer alır. Bakterilerden mavi balinalara kadar bütün canlılardaki hücrelerin çoğalması ve düzenli çalışması için gerekli bilgiler genlerde kayıtlıdır. Vücudun gelişmesi, boyutları, biçimi, rengi gibi yapısal özelliklerin ve hücrelerde gerçekleşen kimyasal tepkimeler gibi yaşamsal süreçlerin çoğu genlerle denetlenir
Bilim adamlan,uzun yıllar bu karinaşık bilgilerin hücre gibi küçücük bir alana nasıl sığdığını ve döllerin ana babaya böylesine benzemesini sağlayacak biçimde nasıl kusur-
kaçti. Felaket,öylesine buyuîctu kî, îîTıpctrator- suzca kopyalaaidıgını araştırdılar.
luktan çekilmekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Amerika’ya kâçrnak için girişimde bulundu; ama bunun olanaksız olduğunu görerek “düşmanlarimın en güçlü, en kararlı ve en cömerti” dediği İngilizler’e teslim oldu. İngilizler’in Saint Helena Adası’na sürdüğü Napolyon orada öldü {bak. Napolyon). Wa-terloö çarpışmasında yaklaşık olarak 45 bin kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Bunlardan 15 bin kadan İngiliz ve’Hollandah, 8.000 kadarı Pruşyah, kalanı da Fransız’dır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.