VOLGOGRAD,

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

 SSCB’nin güneybatısında, Hazar Denizi’nden 560 km uzakhkta, Volga Irmağı’nın yüksek batı kıyısında 65 km boyunca uzanan bir kenttir.

 
Volgograd tarımsal üretimin pazarlandığı bir ticaret merkezidir. Ne var ki, bölgedeki yetersiz yağış bol ürün almaya elverişli olmadığı için kent daha çok sanayi üretimiyle önem taşır. Sanayinin kullandığı hammaddeler Volga Irmağı ve ona bir kanalla bağlanmış olan Don Irmağı üzerinden taşınır. Önemli

Volga Irmağı üzerinde bulunan Volgograd, II. Dünya Savaşı’nda uğradığı yıkımdan sonra yeniden yapıldı.
bir demir-çelik sanayisi bulunan kentte traktör, makine, gemi, demiryolu gereçleri, ve motorlu araçlar da üretilir. Gelişen kimya sanayisinin temelini doğal gaz ve petrol rafinerisinin yan ürünleri, oluşturur. Volga üzerinde, kentin 15 km yukarısında bulunan büyük bir baraj sanayiye gereken elektriği üretir ve sulama için su sağlar
Kent önceleri ırmak üzerinde, Çaritsin adh tahkim edilmiş bir kasabaydı ve uzun yıllar bir ticaret merkezi oldu. 1917 Ekim Devrimi’n-den kısa bir süre sonra Josef Stalin kenti karşı devrimci güçlere karşı savundu. 1925’te Sta-lin’ih onuruna kente Stalinğrad adı verildi.
Stalingrad II. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen savaşlardan birine de sahne oldu. Ağustos 1942’de Volga’yı geçmeye çalışan Alman ordulan kente şiddetle saldırdı. Kenti KızıljOrdu’nun yanı sıra halk ve işçiler yiğitçe savundu. Sonunda kuşatılan Almanlar teslim olmak zorunda kaldı. Büyük bölümü savaşta yıkılan Stalingrad savaştan sonra yeniden kuruldu. Volga-Don Kanah’nm yapılması, baraj ve hidroelektrik santrahn tamamlanmasıyla kentin önemi arttı. ‘
Nikita Kruşçev döneminde Stalin yönetiminin eleştirilip kınanmasından sonra, 1961’de adı yeniden Volgograd’a çevrilen kentte birçok teknikokul ve bir üniversite vardır. Nüfusu 999.000’dir (1989).


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.