VOLGA IRMAĞI.

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

 Avrupa’daki öbür ırmakların hepsinden uzun olan Volga Irmağı, Ural Dağlan’ndan doğar; SSGB ‘ toprâklarmdai 3.690 km boyunca akarak Hazar Denizi’ne dökülür. Astrahan, Volgograd, Kuybışev,
Kazan ve Gorki, Volga Irmağı’nm kıyısında kurulmuş olan beş büyük kenttir.

 
1 milyon kilometrekareden daha geniş bir alanın suyunu akaçlayan Volga Irmağı üzerinde, dünyanın en büyük barajlar sistemi kuruludur. Bir dizi dev barajın ırmak boyunca oluşturduğu çok büyük yapay göller Volga’yı neredeyse gerçek bir ırmak olmaktan çıkarır. Volga Irmağı üzerinde çok sayıda hidroelektrik santral da vardır. Irmak üzerindeki ulaşımı kolaylaştırmak için su akışı denetlenmektedir ve ırmak artık baharda gelen buz kütleleriyle tıkanmaz. SSCB’nin ana suyolu olan Volga Irmağı ülke, için büyük ekonomik önem tâşır. Irmaktaki;.bahkçılık, özellikle havyar elde edilen mersinbalığı bakımından önemlidir. Hazar Denizi çevresindeki yataklardan çıkarılan petrol ve; steplerde üretilen buğday kuzeydeki sanayi bölgelerine Volga Irmağı yoluyla taşınır. Makine, tahıl ve kereste de aynı yoldan güneye gönderilir. ,
Volga Irmağı kanallarla öbür ırmaklara bağlanmıştır. Bu ırmaklar arasında Karadeniz,, Baltık Denizi ye Beyaz Deniz’e dökülen birçok ırmak da yardır. 1932-37 arasında yapılan Moskova Kanalı büyük gemilerin Moskova’ya ulaşabilmesini sağladı. 1952’de tamamlanan Volga-Don Kanah, Volga ile Donets Havzası sanayi bölgesi arasında doğrudan bağlantı kurarak, bu suyolu sisteminin açık deniz gemilerine açılmasına olanak verdi. 1960’larda yeniden yapılan Volga-Baltık Suyolu, Volga Irmağı ile Avrupa Rusya’sını çevreleyen denizler arasındaki bağlantıyı tamamladı. Volga Irmağı boyunca yapılan düzenli yolcu taşımacılığında artan sayıda hızlı hidrofoiller kullanılmaktadır


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.